Transportföretagen

Fack och arbetsgivare i banbrytande samverkan: Det är dags att ta tjänstesektorn på allvar

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 10:18 CET

Sju fackliga och fem arbetsgivarorganisationer formaliserar nu sitt samarbete för att stärka den svenska tjänstesektorn. De 12 organisationerna kommer, under temat Tjänstesektorn i samverkan, att arbeta för att tjänstesektorn ska få ökad politisk uppmärksamhet.

- Vi vill tillsammans främja tjänstesektorns utveckling och roll i samhället, säger Mats Hulth, VD för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, som varit en av initiativtagarna till ett gemensamt agerande från tjänstesektorn. När regeringens Globaliseringsråd nyligen utsågs visade sig ingen ledamot ha bakgrund i tjänstesektorn. Däremot var industrin rikt representerad.
- Sammansättningen av rådet visar precis på det problem som vi anser finns i Sverige idag. Nämligen, att trots att alla säger att framtidens företag och jobb kommer att finnas i tjänstesektorn så går det enormt trögt att få de politiska besluten och processerna att respektera och understödja den utvecklingen, säger Mats Hulth.
- Sverige verkar sitta benhårt fast i ett tänkande som främst beaktar industrialismen och industrins behov. Tron på att exportindustrin är det som ensamt ska skänka välstånd också i framtiden är allt för dominerande. Faktum är att tjänstesektorn idag står för en större del av BNP och har fler anställda än industrisektorn och att tjänster är ett snabbväxande område för export, framhåller Lars-Anders Häggström, ordförande i Handelsanställdas förbund. Tjänstesektorn i samverkan eftersträvar en konstruktiv dialog om hur tjänstesektorn kan utvecklas och bidra i ännu högre grad till tillväxt och välstånd.
- Sanningen är att tjänstesamhället inte är någon diffus framtidsvision utan en realitet redan idag, säger Mats Hulth. De organisationer som samverkar är Almega, Byggnadsarbetareförbudet, Fastighetsanställdas Förbund, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, HTF, Sif, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Svensk Handel, Sveriges Byggindustrier, Transportarbetareförbundet och TransportGruppen.
Kontakt:
Mats Hulth, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare 070 582 82 84 Lars-Anders Häggström, Handelsanställdas förbund, 070 630 17 78 Ella Niia, Hotell- och Restaurangfacket, 070 652 24 33 Dag Klackenberg, Svensk Handel 070 644 77 79