Transportföretagen

Fack och arbetsgivare kräver ändrad tillsyn av kör- och vilotider i busstrafiken

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 11:00 CET

Pressrelease 2016-02-29

Sveriges Bussföretag och Kommunal uttalar i ett gemensamt brev till Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren sin oro över de konsekvenser som den nuvarande svenska tillämpningen av kör- och vilotidsreglerna får för den svenska bussbranschen.

Det europeiska regelverket är i sig väldigt strikt och den svenska tillsynen är ovanpå det en av de mest rigida i Europa. Svenska bussföretag vittnar om att det i praktiken är närmast omöjligt att efterleva regelverket. Hittills har inget företag som haft tillsyn i form av Transportstyrelsens företagskontroll klarat sig utan anmärkningar.

Transportstyrelsens tillsyn vid företagskontroller av kör- och vilotider leder till att företagen riskerar indraget trafiktillstånd eller att företagets trafikansvarige mister sitt tillstånd, redan för ett litet antal försumbara förseelser. Ett exempel på sådana överträdelser kan vara att man inte sätter in färdskrivarkortet vid enstaka förflyttningar av tomma bussar på depåområden.

- Självklart ska kör- och vilotider finnas. Men vi menar att konsekvensen sett till själva förseelserna inte är rimliga med dagens regelverk och tillsyn. I förlängningen kan förarnas jobb äventyras på grund av bagatellartade förseelser, säger Johan Ingelskog, enhetschef Arbetsplats- och avtalsenheten på Kommunal.

- Dagens ordning kan också innebära att flera av de företag som idag kör upphandlad busstrafik åt landets regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner förlorar sina tillstånd. Något som innebär att offentliga upphandlingar för stora belopp kan behöva göras om, säger Anders Norberg, tf vd Sveriges Bussföretag.

Det regeringsuppdrag om att utreda möjligheten till en mer flexibel tillsyn av kör- och vilotiderna som Transportstyrelsen fått är både Sveriges Bussföretag och Kommunal positiva till.

- Men utredningen ska vara klar först i maj 2017 - åtgärder måste vidtas redan idag. Vi uppmanar därför tillsammans myndigheten att redan nu se över sina rutiner och diskutera en ändrad praxis. Framfört allt att i större utsträckning tillämpa frågan om proportionalitet i sina bedömningar. Annars riskerar vi utslagning av en hel bransch. En bransch som idag har 24 000 anställda förare, säger Granlund och Norberg.

Läs brevet till Transportstyrelsen här.

För mer information, kontakta:

Anna Grönlund, branschchef, Sveriges Bussföretag 070-612 71 74 eller

Ulrika Egervall, förhandlingschef Sveriges Bussföretag 070-44 71 35

Kommunals pressjour: 010-442 71 30

Sveriges Bussföretag är en arbetsgivare- och branschorganisation för den yrkesmässiga bussbranschen och representerar såväl busstrafikföretag som bussresearrangörer. Vi är ett förbund inom Transportföretagen. 

Transportföretagen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Sveriges Bussföretag, Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska Flygbranschen (SFB), Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet, har cirka 10 700 medlemsföretag med runt 167 300 anställda.