Fackförbundet ST

Fackförbundet STs kommentar till infrastrukturpropositionen: Staten bästa ägaren i infrastrukturen

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 15:47 CEST

- Infrastrukturen ska befrämja utvecklingen av samhället och näringslivet samtidigt som den ska underlätta människors vardag. Detta ska gälla oavsett var i Sverige man verkar eller bor. Därför är det av avgörande betydelse att staten som en sammanhållande kraft äger grunden i infrastrukturen, säger Annette Carnhede, ordförande i Fackförbundet ST.

- Vi efterlyser tydligare besked kring klimatanpassningen av infrastrukturen. Regeringen bör stimulera snabb utveckling på området, inte minst vad gäller ny teknik. Vi ser fram emot tydliga besked kring detta i forskningspropositionen, säger Annette Carnhede.

- Det måste finnas ett statligt ansvar för att infrastrukturen fungerar i hela landet. Vi ser det som självklart att berörda instanser, exempelvis kommuner och företag, är delaktiga i den utvecklingen. Detta är särskilt aktuellt beträffande flygtrafiken och ägandet av flygplatser, säger Annette Carnhede.För ytterligare information, kontakta Fackförbundet ST:
Malin Thalin, pressekreterare, tfn. 070-314 52 73ST - fackförbundet för oss som valt att arbeta på statens och medborgarnas
uppdrag. ST har ca 100 000 medlemmar inom statliga myndigheter, verk, bolag
och statsunderstödda stiftelser. Vi har också medlemmar som arbetar i privata
företag.