Naturvetarna

Fackligt stjärnskott ny ordförande för Naturvetareförbundet

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2006 15:15 CET

Naturvetareförbundet valde på sin kongress den 24-25 november Madelen Nilsson till ny ordförande.– Naturvetenskaplig kompetens är mer än någonsin nödvändig för en bra samhällsutveckling, säger Madelen Nilsson i ett uttalande.

– Naturvetare behövs för att lösa problemen kring bland annat energiförsörjning och klimatförändringarna. Och också för att skapa en bättre hälsa genom forskning och utveckling av läkemedel och bioteknik. Sverige har en stor potential att utveckla dessa branscher och skapa ett stort antal nya kvalificerade arbetstillfällen. Därför ska Naturvetareförbundet satsa stort på service till medlemmarna att hitta kvalificerade jobb och till arbetsgivarna att hitta rätt naturvetenskaplig kompetens för att utveckla sina verksamheter.

Madelen Nilsson poängterar också att "ingen verksamhet kan komma högre än till sin egen kompetensnivå".Madelen Nilsson är utbildad fysiker och meteorolog. Hon har tidigare arbetat som försvarsmeteorolog på F21 i Luleå och på Ericsson i Luleå med utveckling av ledningssystem för signalspaning för flygande radar.Madelen Nilsson arbetar idag med att stödja bildandet av lokala fackliga akademikerföreningar.Madelen Nilsson har, sina 34 år till trots, både lång och bred facklig erfarenhet. Under åren på F21 i Luleå var hon med i styrelsen för Försvarets Meteorologiska Förening.

På f.d. Ericsson Erisoft var Madelen Nilsson ordförande i den lokala Akademikerföreningen. Där deltog hon i förhandlingar om bland annat företagsuppköp, neddragningar, omorganisationer och chefstillsättningar. Förutom i den lokala styrelsen satt Madelen i koncernrådet inom LM Ericsson.Madelen Nilsson är ledamot Naturvetareförbundets styrelse sedan 2003.Madelen Nilsson efterträder Göran Bengtsson, som efter 23 år som förbundets ordförande, avböjt omval. Under Göran Bengtssons ordförandetid har Naturvetareförbundet mer än femfaldigat sitt medlemsantal, från runt 4 000 medlemmar 1983 till dagens 22 000 medlemmar.Mer information:

Madelen Nilsson, 070-299 2824, Madelen.Nilsson@akademikerforbunden.seMarita Teräs, Naturvetareförbundet, informationschef, 08-466 24 81, 0733-662 481 marita.teras@naturvetareforbundet.se

Naturvetareförbundet är ett fackförbund inom SACO med cirka 22 000 universitets- och högskoleutbildade naturvetare som medlemmar. 25 procent är forskarutbildade och många arbetar med forskning och utveckling inom näringsliv, universitet och myndigheter. Medlemmarna finns över hela arbetsmarknaden, men vanliga arbetsområden är bioteknik och läkemedel, IT & telekom, skog samt miljö. 20 procent har en chefsbefattning medan andra arbetar som specialister.