Fackförbundet ST

Fackligt stöd för ny myndighet istället för RFV och försäkringskassorna

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2003 14:13 CEST

Utredningen angående socialförsäkringsadministrationen (ANSA). Fackligt stöd för ny myndighet istället för RFV och försäkringskassorna

Idag överlämnar den s k ANSA-utredningen (om
socialförsäkringsadministrationen) sitt första delbetänkande till regeringen. Utredningen föreslår att landets 21 försäkringskassor och Riksförsäkringsverket ska ombildas till en ny statlig socialförsäkringsmyndighet. ST, som organiserar runt 80 procent av de
anställda vid försäkringskassorna samt anställda vid RFV, stödjer
förslaget.
- Vår övertygelse är att en så här omvälvande förändring måste ske för
att komma till rätta med de problem den nuvarande organisationen dras
med och för att möta framtidens utmaningar, säger Annette Carnhede, ST:s
förbundsordförande.

Den nya myndigheten skulle få ca 15 500 anställda och årligen hantera ca
370 miljarder kronor. Förändringen innebär dessutom att verksamheten vid
försäkringskassorna, som idag är självständiga offentligrättsliga organ,
skulle rymmas inom en statlig myndighet.

Effektivt
- En gemensam myndighet skulle kunna arbeta mer effektivt. Idag orsakar
otydligheten mellan vad som är RFV:s och försäkringskassornas uppdrag
och verksamhet många och stora problem, säger Annette Carnhede.

Sammanhållen arbetsgivarpolitik
Försäkringskassorna dras fortfarande med problem från 1990-talets
drastiska nedskärningar då personalstyrkan minskade med 30 procent.

- Med en och samma arbetsgivare ställer vi krav på att personalpolitiken
förbättras, framför allt när det gäller arbetsmiljö och
kompetensutveckling, säger Siv Norlin, ordförande för ST inom
försäkringskassorna.

Brasklapp
En brasklapp håller hon dock upp:
- Personalen får inte komma i kläm när det gäller verksamhetens
organisation och personalens stationering ute i landet. De frågorna
kommer vi att bevaka och ställa krav på den nya myndigheten att hantera
på ett bra och föredömligt sätt. Vi förutsätter också att regeringen
löser pensions- och jämställdhetsfrågan på ett riktigt sätt, så att
kvinnorna inte tvingas betala männens förbättrade pensionsvillkor.

För mer information, välkommen att kontakta:
· Annette Carnhede, ST:s förbundsordförande, tel 070-641 12 15
· Siv Norlin, ordförande för ST inom försäkringskassorna,
tel 070-662 12 93
· Börje Johansson, expert i ANSA-utredningen och ST:s
verksamhetskoordinator, tel 070-520 23 65

För mer information om ANSA-utredningens delbetänkande, se regeringens
hemsida www.social.regeringen.se