Almega

Fackligt tjuvnyp mot Skärgårdstrafiken

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2016 17:09 CEST

Seko har idag varslat om sympatistrejk mot företag verksamma inom Stockholms skärgårdstrafik. Konflikten rör vilkoren för städare i en helt annan bransch än skärgårdstrafiken.

Fackförbundet Seko har sedan tidigare varslat om strejk för deras medlemmar inom Städbranschen. Facket trappar nu upp konflikten genom att ge sig på entreprenörer som inte har någon koppling till den ursprungliga konflikten.

- Det är flagrant exempel på när facket missbrukar konfliktvapnet. Ett sympativarsel inom skärgårdstrafiken kommer inte på något sätt påverka Sekos egen konflikt inom städbranschen. Det här är ett vårdslöst agerande som skadar mindre företag mitt i högsäsongen. Det kan bara kan ses som ett fult tjuvnyp mot branschen, säger Patrik Eidfelt, Förhandlingschef Almega Tjänsteföretagen.

Skärgårdstrafiken har i årets avtalsrörelse varit uttagna i en strejk då befälen gick ut i strejk vilket resulterade i att merparten av skärgårdsbåtarna låg vid kaj. Nu riskerar branschen att drabbas av ytterligare en strejk, den här gången i en fråga som inte rör branschen.

- Att ta ut skärgårdsbåtarna i ytterligare en konflikt lagom till midsommar kommer att skada branschen och turistnäringen ytterligare. Vi kan inte se det som något annat än en maktdemonstration från Sekos sida avslutar Patrik Eidfelt.

Om ingen lösning nås på Städavtalet innan den 16 juni kommer strejken att bryta ut även i Stockholms skärgårdstrafik.

För mer information

Patrik Eidfelt
Förhandlingschef
Almega Tjänsteföretagen
Tfn: 072-512 69 37

David Wästberg
Arbetsgivarpolitik
Almega
Tfn: 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har drygt 10 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik