Lappland Goldminers AB

Fäbolidens guldförande zon fortsätter söderut

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 11:45 CEST

Lappland Goldminers har funnit guldindikationer inom ett 2 km långt stråk söder om planerat dagbrott. Fäbolidens guldförande zon fortsätter med ett kort avbrott mot söder från den hittills uppborrade fyndigheten.


Lappland Goldminers genomför ett undersökningsprogram bestående av bottenmorän och ytbergsprovtagning inom ett drygt 2 km långt område söder om det planerade dagbrottet i Fäboliden. Provtagningen utförs i ett rutmönster med 100 x 200 m mellan provpunkterna, samt med lokala förtätningar (25 x 200 m). Resultaten från 80 prover visar i några fall på så höga guldhalter som 3,8 g/t, 1,8 g/t och 1,4 g/t. Lappland Goldminers intensifierar nu undersökningarna i området och kommer till att börja med att borra 12 kärnborrhål mot de påträffade guldmineraliseringarna.

- Vi har sedan länge ansett att området söder om Fäboliden har mycket stor potential baserat på fynd av flera guldförande block och en uthållig magnetisk zon. De halter som påträffats vid den nu genomförda ytbergsprovtagningen är ovanliga vid den här typen av tidigt sonderande undersökning och är till och med högre än vad motsvarande halter en gång var i den del av Fäboliden som nu planeras att bli ett dagbrott, säger Lappland Goldminers VD Karl-Åke Johansson.

Lappland Goldminers har tidigare offentliggjort en mineraltillgång i Fäboliden ner till ca 350 m djup på 1,9 miljoner ounces guld. Bolagets målsättning är att med djupborrhål påvisa liknande areor och halter ner till ca 550 m djup, vilket skulle motsvara ett tillskott på ca 1 miljon ounces.

- Vi vet ännu inte mycket om den södra förlängningen, men mot bakgrund av att guldmineraliseringen tycks finnas inom åtminstone ett 2 km långt stråk söderut skulle det kunna vara fråga om en fyndighet i samma storlek som nuvarande Fäboliden, Detta kan innebära en total potential för Fäboliden och dess södra förlängning på 10 miljoner ounces eller mer. Vägen till en så stor fyndighet är lång och besvärlig och kräver ett omfattande, systematiskt och dyrbart utvecklingsarbete. Framgången är långt ifrån säker, men att redan se möjligheten till en fyndighet i världsklass gör att adrenalinet stiger, fortsätter Karl-Åke Johansson.

Fyndigheten i Fäboliden ligger längs Guldlinjen i Västerbotten. Lappland Goldminers har många intressanta projekt på Guldlinjen som har stor potential för nya fynd.

För ytterligare information se vår hemsida; www.lapplandgoldminers.com

Om bolaget:
Lappland Goldminers AB är ett prospekteringsbolag med målsättning att bli ett producerande gruvföretag. Bolaget är noterat på handelsplatsen Nya Marknaden med benämningen GOLD. Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med en centralt lokaliserad processanläggning som försörjs av malm från en eller flera gruvor.
Lappland Goldminers är medlem i SveMin, Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, (tidigare Svenska Gruvföreningen) och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.
Det tekniska underlaget i detta pressmeddelande har sammanställts under översyn av Karl-Åke Johansson, vd för Lappland Goldminers, och Dr. Leif Carlson, konsulterande geolog och styrelseledamot, båda av SveMin registrerade som "Kvalificerade personer", QP.

För mer information vänligen kontakta:
Karl-Åke Johansson, VD.
Tel: 0950-275 01
karl-ake.johansson@lgold.se


Tomas Björklund, styrelseledamot
Tel: 070-662 35 35
tomas.bjorklund@lgold.se