Sveriges Förenade Studentkårer, SFS

Fäll inte Uppsala universitet

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 10:11 CET

Idag ställs Uppsala universitet inför rätta i högsta domstolen för att ha vikt tio procent av platserna på juristutbildningen till personer med föräldrar födda utomlands. Sveriges förenade studentkårer (SFS) hoppas att högsta domstolen friar Uppsala universitet så att diskussionen om breddad rekrytering får ske i riksdagen istället för i domstol.

– Det är viktigt att inte stänga dörren för positiv särbehandling, det är ett av flera verktyg för att nå en mer jämlik högskola och i förlängningen mer jämlikt samhälle, säger Esbjörn Hyltefors, vice ordförande för SFS.

2003 och 2004 reserverade Uppsala universitet 30 av 300 platser på juristutbildningen till sökande med två utlandsfödda föräldrar. Syftet var att öka den etniska och sociala mångfalden.

SFS anser att positiv särbehandling är viktigt för att alla ska få samma möjligheter, inte bara samma rättigheter. Mångfald när alla har lika möjligheter och när människors olikheter är representerade, erkända och bejakade.

– De normer och traditioner som gäller ska inte gynna vissa grupper på andras bekostnad. Men så ser högskolan ut i dag, säger Esbjörn Hyltefors.


Kontakt SFS:
Esbjörn Hyltefors, vice ordförande för SFS 070-5457 557
Jennie Zetterström, pressansvarig SFS 08-5457 0114


Sveriges förenade studentkårer, SFS, är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag sextiofyra medlemskårer, vilka omsluter sammanlagt cirka 270 000 studenter. SFS har till uppgift att företräda sina medlemmars intressen samt bevaka och sprida information om utbildnings-, forsknings-, och studiesociala frågor som rör studenternas situation på ett nationellt plan. Hemsida: www.sfs.se