Ekobrottsmyndigheten

Fällande domar för samtliga åtalade för insiderbrott i Cybaero

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 10:27 CEST

Det var i juni 2015 som Stockholms tingsrätt dömde en person för insiderbrott och frikände två av de åtalade personerna. Den dömde personen hade en ledande position i ett bolag baserat i Linköping, Cybaero, som är registrerat på Nasdaqs alternativa marknadsplats First North. Bolaget hade i januari 2014 låtit meddela allmänheten via ett pressmeddelande att det fått en stororder, från Asien värt drygt 50 miljoner kronor, ett belopp som motsvarande bolagets årsomsättning. Kursen på aktierna i bolaget steg kraftigt med ca 55 procent redan under den första halvtimmen efter att nyheten hade offentliggjorts.

Svea hovrätt finner lika med tingsrätten att den man som haft en ledande position i bolaget fått insiderinformation rörande ordern. Vid en sammantagen bedömning av de uppgifter som samtliga tre personer lämnat har hovrätten också kommit fram till att mannen i sin tur förmedlat specifik information till de övriga två i form av råd att köpa aktier inom viss begränsad tid och sälja dem efter aktieuppgången.

- Domen visar att det inte på något sätt är riskfritt att handla på insiderinformation, säger Pontus Hamilton, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Fakta: Brottsrubricering

Insiderbrott är en form av ekonomisk brottslighet när någon använder för allmänheten okänd information för egen ekonomisk vinning, ofta i form av aktiehandel eller handel med värdepapper

För ytterligare information:

Ekobrottsmyndighetens presstjänst Tel: 070-250 44 29

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.