Lesjöfors AB

Fällbar vägskyltning förbättrar trafiksäkerheten

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2010 07:00 CET

Lesjöfors har på uppdrag av MEAG utvecklat ett fjädersystem för fällbar vägskyltning som används vid vägarbeten. Att kunna fälla ned skyltar ökar trafiksäkerheten och förbättrar arbetsmiljön för vägarbetarna.

MEAG, som är en av Europas ledande producenter av vägskyltar, hade ett behov av att förbättra och effektivisera den tillfälliga vägskyltningen vid exempelvis vägarbeten. Lesjöfors kontaktades för att utveckla en ny fjädring som kunde motsvara behoven på ett enkelt sätt.

 - Mekanismen vi utvecklat för MEAG är utformad så att skylten viker ner sig vid en eventuell påkörning och kan utan att skadas fällas upp igen. En annan stor fördel med det nya systemet är att nuvarande tunga gummifundament har ersatts med en tunn stålplatta, vilket väsentligt underlättar hantering och minskar tunga lyft, säger Göran Andersen, Senior Advisor på Lesjöfors Stockholm Fjäder.

Under 2010 lanseras de nya skyltsystemen. De fällbara skyltarna kräver endast 20 procent av tidigare utrymme på såväl arbetsfordon som lagringsplats. Den nya funktionen bidrar även väsentligt till att säkerhet och arbetsmiljö för vägararbetarna förbättras.

Collapsible road signs improve traffic safety
Commissioned by MEAG, Lesjöfors has designed a spring system for collapsible road signs, used at road works. Collapsible signs improve traffic safety and working environment for road workers.

MEAG, one of Europe´s leading road sign manufacturers, needed to improve the temporary signposts at e.g. road works. Lesjöfors was engaged to develop a spring system who could meet MEAG´s demands.

- The mechanism we developed for MEAG is designed to collapse at a collision and can easily be straightened without damage. An additional advantage is the new light-weight steel foundations who replaced the heavy rubber foundations used earlier. This makes handling much easier and prevents injuries caused by heavy lifting, says Göran Andersen, Senior Advisor at Lesjöfors Stockholm Fjäder.

In 2010, the new road sign systems will be introduced to the market. The collapsible signposts need only 20 per cent of the space needed earlier on transportation vehicles and in storage sites. The improved display system contributes to a better traffic safety and better working environment for the road workers.

About Lesjöfors
Lesjöfors is an international full-range supplier of e.g compression springs, torsion springs, gas springs, standard springs and bespoked springs, wire forms and strip components. Lesjöfors was established in 1675.
Spring manufacture started in 1852. These days, Lesjöfors is one of Europe's leading manufacturer of spring products.

Lesjöfors är en ledande fjädertillverkare med internationellt välkända kunder. Produkterna är efterfrågade på många marknader, i vitt skilda branscher. Sortimentet av fjädrar och stansade banddetaljer har en unik räckvidd, där ett av marknadens största utbud av standardfjädrar kombineras med högteknologiska, kundanpassade lösningar. Tillverkning och säljkontor finns i flera europeiska länder och Kina.