Fältbiologerna

Fältbiologerna i stark kritik mot Länsstyrelsen

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2012 15:46 CEST

Ett oljespill har hittats i en bäck där Nordkalk har avverkat i förberedelserna inför kalkbrottet på norra Gotland. Bäcken är även sönderkörd. Detta bryter mot de villkor som Nordkalk måste rätta sig efter enligt domen. Detta är bara ett i raden av exempel på Nordkalks hänsynslöshet när de avverkar. I ett brev kräver vi att Länsstyrelsen tar sitt ansvar som tillsynsmyndighet och genast agerar.

De aktivister som just nu befinner sig i Ojnareskogen för att protestera mot Nordkalks kalkbrott har tidigare larmat om att Nordkalk avverkat skog utan tillräcklig hänsyn. Det handlar om stora körskador, sönderkörda karstsprickor och våtmarker, den falska guldkivslaven vars livsmiljö förstörts och nu senast ett oljespill och en sönderkörd bäck nedanför Mölner myr. Området är ett av norra Europas mest känsliga hydrogeologiska områden. Skador här får effekter på växt- och djurliv men även på de vattenflöden som till slut når Bästeträsk, varifrån norra Gotlands dricksvatten kommer. Länsstyrelsen har varit ute på en tillsyn, och riktat en del kritik mot Nordkalk. Men nya skador påträffas och Nordkalk får fortsätta som om ingenting har hänt. Länsstyrelsen står handlingsförlamade och missar sitt uppdrag som tillsynsmyndighet att kontrollera att Nordkalk tar hänsyn och följer de villkor som fastslagits i domen.

Idag skriver vi ett brev till Länsstyrelsen med skarp kritik mot att Länsstyrelsen inte gör sitt jobb som tillsynsmyndighet. Det är semestertider och Länsstyrelsen har inte resurser att göra tillsynen. I så fall måste Länsstyrelsen pausa Nordkalks arbete, för att låta de fortsätta utan tillsyn är inte acceptabelt.

I domen står även att kontrollprogram ska upprättas innan arbetet sätts igång. Detta har inte gjorts. Hur kan länsstyrelsen låta detta ske? Det finns inte heller någon baslinjemätning, alltså Länsstyrelsen besitter ingen kunskap om hur förhållandena såg ut i skogen innan verksamheten sätts igång, och det blir därför svårt för Länsstyrelsen att följa upp om skador har skett och göra den tillsyn de har ansvar över.

Hela brevet finns att läsa på Fältbiologernas hemsida. Här: http://faltbiologerna.se/pressmeddelanden/faltbiologerna-i-stark-kritik-mot-lansstyrelsen 

Bakgrund:
Ett antal engagerade har sedan början av juli haft ett fredligt stödläger vid det tänkta kalkbrottet i Bunge-Ducker för att visa att Nordkalks planer är oacceptabla och att det bör vara olagligt att bryta kalk i området. Det finska företaget Nordkalk vill bryta kalk på norra Gotland, i ett område som består av unik värdefull natur med 265 rödlistade arter. Ett område som dessutom är tänkt att bli en framtida nationalpark. Ojnareskogen som Nordkalk vill förstöra ligger också i närheten av Bästeträsk, en viktig vattenreservoar för hela norra Gotland. Vatten som riskerar att förstöras och bli odrickbart. Här står konflikten mellan ett fåtal jobb i 25 år eller dricksvatten, natur och turism för all framtid.

Kontakt: 

Alva Snis Sigtryggsson, 076-0535242
Fältbiologerna 

faltbiologerna.se
facebook.com/faltbiologerna
twitter.com/faltbiologerna 

Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.