Fältbiologerna

Fältbiologerna JO-anmäler Länsstyrelsen

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2012 15:48 CEST

Vi ifrågasätter i anmälan på vilket sätt Länsstyrelsen valt att inte överklaga domen trots att den ålägger Länsstyrelsen ett uppdrag de själva säger sig inte kunna hantera på egen hand.

Vi ber också JO utreda hur Länsstyrelsen hanterat ärendet efter det att rapporteringar inkommit om Nordkalks villkorsöverträdelse och då inte valt att omedelbart stoppa verksamheten. Men också på vilket sätt man hanterat det polisanmälan mot Nordkalk om det pågående miljöbrottet vid det befintliga kalkbrottet i Storugns.

Hela JO-anmälan finns att läsa här: http://www.faltbiologerna.se/pressmeddelanden/faltbiologerna-jo-anmaler-lansstyrelsen

Bakgrund:

Ett antal engagerade har sedan början av juli haft ett fredligt stödläger vid det tänkta kalkbrottet i Bunge-Ducker för att visa att Nordkalks planer är oacceptabla och att det bör vara olagligt att bryta kalk i området. Det finska företaget Nordkalk vill bryta kalk på norra Gotland, i ett område som består av unik värdefull natur med 265 rödlistade arter. Ett område som dessutom är tänkt att bli en framtida nationalpark. Ojnareskogen som Nordkalk vill förstöra ligger också i närheten av Bästeträsk, en viktig vattenreservoar för hela norra Gotland. Vatten som riskerar att förstöras och bli odrickbart. Här står konflikten mellan ett fåtal jobb i 25 år eller dricksvatten, natur och turism för all framtid.


Kontakt:

Alva Snis Sigtryggsson, 076-0535242
ordförande i Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland

Salomon Abresparr, 070-8142082
ordförande, Fältbiologerna 

faltbiologerna.se
facebook.com/faltbiologerna
twitter.com/faltbiologerna

Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.