Fältbiologerna

Fältbiologerna: Länsstyrelsen måste göra mer!

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2012 10:09 CEST

Efter Länsstyrelsens extrainkallade möte igår beslutades att Nordkalk får vissa förelägganden samt att kontrollprogram ska redovisas innan transportbandet kan anläggas. Vi välkomnar att länsstyrelsen äntligen tar sig an frågan efter veckor av passivitet. Samtidigt är detta minsta möjliga agerande och vi hade hoppats på betydligt mer. Vi fortsätter därför vår kamp mot avverkningarna idag.

Det var efter påtryckningar och anmälningar från bland annat Fältbiologerna som Länsstyrelsen igår hade ett extrainkallat möte. Förväntningarna på agerande efter mötet var höga men resultatet blev bara försiktigt positivt. Vi välkomnar att Länsstyrelsen tillslut visar tecken på att bry sig om frågan, men man hade kunnat göra betydligt mer.

Fältbiologerna anser att kontrollprogram även måste finnas för täktområdet innan Nordkalk kan fortsätta sina avverkningar. Med tanke på hur känsligt området är hydrologiskt är vi oroliga för vattnets kvalitet i Bästeträsk om avverkningarna går fram på samma hänsynslösa sätt som de gör nu.

- Vi kommer fortsätta ha närvaro i skogen och hindra Nordkalk från att förstöra den här unika naturmiljön säger Niclas Persson, Fältbiologerna. Nordkalk bör lägga ned arbetet så att frågan kan behandlas i lugn och ro i HD.

Bakgrund:
Ett antal engagerade har sedan början av juli haft ett fredligt stödläger vid det tänkta kalkbrottet i Bunge-Ducker för att visa att Nordkalks planer är oacceptabla och att det bör vara olagligt att bryta kalk i området. Det finska företaget Nordkalk vill bryta kalk på norra Gotland, i ett område som består av unik värdefull natur med 265 rödlistade arter. Ett område som dessutom är tänkt att bli en framtida nationalpark. Ojnareskogen som Nordkalk vill förstöra ligger också i närheten av Bästeträsk, en viktig vattenreservoar för hela norra Gotland. Vatten som riskerar att förstöras och bli odrickbart. Här står konflikten mellan ett fåtal jobb i 25 år eller dricksvatten, natur och turism för all framtid.

Kontakt:
Niclas Persson, 073-8417263
Fältbiologerna

faltbiologerna.se
facebook.com/faltbiologerna
twitter.com/faltbiologernaFältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.