Fältbiologerna

Fältbiologerna sågar regeringens rovdjurshalvering

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 08:58 CET

Idag den 5 december kommer riksdagen ta ett beslut som kan komma att innebära en halvering av våra rovdjursstammar. Något Fältbiologerna anser strider mot skyldigheten att bevara hotade arter i Sverige. Vår natur är redan illa stympad av skogsbruk och gruvdrift, nu är det dags för skärpning regeringen! 

Regering har lagt en proposition med förslag till nya riktlinjer för hur många rovdjur som behövs för att stammarna ska överleva på sikt. För varg, lo, järv och kungsörn ligger siffrorna på hälften av vad som finns idag. För björn ligger siffran ännu lägre, omkring en tredjedel av nuvarande antal. 

I praktiken öppnar förslaget upp för framtida jakt som spolierar allt arbete som gjorts för att bevara våra inhemska rovdjur. Sverige ligger långt efter de flesta länder i Europa när det kommer till naturskydd, och med detta förslag visar vår regering att de fortsätter att sträva i den riktningen. 

Regeringen vill inte ta sitt ansvar, utan väljer hellre att lyssna på de få men högljudda grupper som kräver ett rovdjursfritt Sverige. Den svenska naturen är redan illa stympad av skogsbruk och gruvdrift, och utan våra rovdjur kommer den bli än mer livlös. Rovdjuren är en del av det naturarv vi inte bör missunna kommande generationer. 

- Vi i Fältbiologerna sågar regeringens proposition, då vi anser att den strider mot den skyldighet vi har att bevara hotade arter i vårt land säger Andreas Hansen, Fältbiologerna. Rovdjuren behövs för ett rikt ekosystem och den biologiska mångfalden. De är en del utav Sverige precis som oss. 

- Regeringen tycks inte veta vad de håller på med. De verkar tro att om de ställer sig på de radikala rovdjurshatarnas sida så får de fler röster i valet, vilket sjukt sätt att argumentera när all expertis på området säger att vi behöver fler rovdjur om de ska kunna överleva på sikt och påverka ekosystemen i en positiv riktning säger Alva Markelius, Stockholm City Fältbiologer. Fältbiologerna anser att vi behöver ha en hållbar rovdjurspolitik, men regeringen har för länge sedan bevisat att de inte är kapabla att driva den frågan! 

Stockholm City Fältbiologer har under onsdagskvällen genomfört en affischeringsaktion runt Stockholm med bilder på de halverade rovdjuren och information om regeringens politik. Bilder på affischen finns på Fältbiologernas hemsida: http://faltbiologerna.se/pressmeddelanden/faltbiologerna-sagar-regeringens-rovdjurshalvering


Kontakt:

Alva Markelius

Fältbiologerna Stockholm

0736636882 


Andreas Hansen, 

Fältbiologerna i Värmland

0768193492

Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.