Hushållningssällskapet

Fältförsök en källa till ny kunskap!

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 08:44 CET

Hushållningssällskapen arrangerar ett seminarium om hur den framtida fältforskningen ska stärkas och utvecklas. Målet med dagen är att kartlägga hur svensk fältforskning kan utvecklas utifrån de synpunkter och önskemål som framkommer under dagen.
Hushållningssällskapen är den ledande aktören när det gäller fältförsök i Sverige. Under 2012 genomförde Hushållningssällskapen över 1200 olika försök. Verksamheten sysselsätter drygt 90 medarbetare och bedrivs på nära 2 000 ha. Hushållningssällskapen verkar idag med egna försöksstationer i hela Sverige från Skåne till Norrbotten.
Fältforskning/fältförsöksverksamhet syftar till att ge ett så bra beslutsunderlag till rådgivare, handel, myndigheter och lantbrukare som möjligt. Data och resultat som framkommer presenteras objektivt och oberoende.


Olika aktörer framför sina synpunkter om nuläget och om framtiden. Under dagen pratar bland annat Per Sandberg, ordförande i Sveriges spannmålsodlarförening om vad som saknas i dagens fältforskning. Nils Yngvesson, seniorkonsult och framgångsrik växtodlingsrådgivare från HIR Malmöhus ger sin bild av sambandet mellan forskning, försök och rådgivning. Vidare talar Ulf Ohlsson, ordförande i Sverigeförsöken om ”bondenyttan” i de regionala fältförsöken. 


Programmet i sin helhet finns på www.hushallningssallskapet.se under Pressrum.
Nära 80 deltagare från företag, organisationer, högskolor och universitet är anmälda till seminariet som äger rum i Linköping torsdagen den 7 februari 2013 på Konsert & kongress, Konsistoriegatan 7. Seminariet börjar klockan 10.00 och slutar 15.00.  


Seminariet arrangeras tillsammans med KSLA och Sverigeförsöken.

För mer information kontakta

Anders Hartman, utvecklingschef Hushållningssällskapens Förbund, 0705 - 66 65 05

Lennart Johansson, försöksledare Hushållningssällskapet i Östergötland 0708 - 29 08 31

Kunskap för landets framtid

Hushållningssällskapen är en fristående medlemsbaserad kunskapsorganisation som arbetar för ett utvecklat företagande på landsbygden och en god livskvalitet i stad och land.

Våra konsulter erbjuder rådgivning och utbildning till konsumenter, företag och organisationer. Vi vill även främja företagande genom våra landsbygdsutvecklare.

Vi verkar inom växtodling, lantbruk, landsbygd, kost och hälsa, miljö och kulturmiljö.

För mer information gå till http://www.hushallningssallskapet.se