Bengtsfors kommun

Färdigt förslag till ombyggnation av Bengtsfors centrum

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2008 10:13 CET

Känslan av det kringliggande landskapet med skogar och sjöar ska byggas in i centrum

Nu finns förslag till ombyggnation av Bengtsfors centrum. Förslagen omfattar bland
annat:

  • ny beläggning av torget med ljusa, släta betongplattor
  • scen på torget med belysning och segelduk för väderskydd
  • planteringar och ett vattenspel som ska symbolisera kanalen
  • en bred trappa som ersätter muren på torget och öppnar upp för gående
  • en ny korsning vid Centrumvägen/Centralbacken/Nygård
I förslagen ingår ambitionen att föra in skogen och sjöarna i centrum. Material och planteringar ska spegla det kringliggande landskapet. Det nya centrum ska välkomna alla och utformas för att öka tillgängligheten. Körytorna på Storgatan blir smalare så att bilar kör på gåendes villkor i låga hastigheter och torget blir fortsatt gågata. Det kommer också att bli gott om sittplatser och siktlinjer mot sjön ska arbetas fram.

Ombyggnationerna kommer att genomföras i etapper under en lång period. Vilka delar som ska prioriteras ska upp till politiska beslut.

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av planerare Annika Karlsson,
0531-52 60 12.

För Bengtsfors kommun
Anna Sandström
Webbredaktör

Läs mer om Bengtsfors kommun på
www.bengtsfors.se