Västtrafik

Färdtjänstkunder ger Västtrafik gott betyg

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2015 14:54 CEST

Kunderna sätter höga betyg på Västtrafiks färdtjänst- och sjukresor. I en nationell undersökning sätter 96 procent av resenärerna betyget fyra eller fem på en femgradig skala.

Det är organisationen Svensk kollektivtrafik som redovisar undersökningen, där närmare 38 000 färdtjänst- och sjukresenärer runt om i landet blivit uppringda efter genomförd resa. Resenärerna har fått svara på 20 frågor om sin resa; allt från hur beställningen fungerade till hur själva resan gick.

Betygen på Västtrafik är genomgående högre än för riket i stort. 96 procent av resenärerna ger helhetsbetyget fyra eller fem på en femgradig skala. Det ska jämföras med det nationella genomsnittet på 90 procent.

– Det är naturligtvis väldigt roligt att våra kunder ger oss höga betyg och är nöjda med sina resor, men vi är inte nöjda förrän alla våra resenärer är nöjda, säger Gunilla Wicktor, kundansvarig för Västtrafiks anropsstyrda trafik.

Varje vardag görs ungefär 7 000 färdtjänst- och sjukresor med Västtrafik. Undersökningen visar att 96 procent av resenärerna tycker att Västtrafik håller de tider som lovats. Högst betyg får förarna för sitt bemötande, där 97 procent av kunderna ger betyget fyra eller fem. 

– Vi arbetar hela tiden med kvalitetsförbättringar och uppföljningar av varje resa. Det är det som vi ser resultat av nu. Varje synpunkt som lämnas till oss följs upp och utreds för att undvika att eventuella misstag upprepas, säger Gunilla Wicktor.

Utdrag ur rapporten
Andel personer som svarat fyra eller fem på den femgradiga skalan, där fem är högsta betyg.

VästtrafikGenomsnitt riket
Beställning av resa9489
Resan9692
Nöjdhet överlag9690

Fakta om Anbaro-rapporten
Anbaro är en nationell mätning av kundernas nöjdhet med färdtjänst- och sjukresor. Rapporten tas fram av branschorganisationen Svensk kollektivtrafik och bygger på 37 726 intervjuer.

För mer information:
Gunilla Wicktor, kundansvarig anropsstyrd trafik 0708-56 01 66
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 390 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.