Kulturdirekt

Färgfabriken: Stockholm on the Move - vilket samhälle bygger vi för framtiden?

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 16:40 CET

Stockholm on the Move
– Idéer, visioner och utmaningar för en stad i förändring.

En utställning på Färgfabriken 22 november 2012 – 24 mars 2013

Stockholm är norra Europas snabbast växande huvudstad! Varje dag ökar befolkningen med två busslaster nya invånare. Hur planerar vi för att det ska fungera? Vilka är visionerna för framtiden? Hur samspelar dagens stora satsningar med broar, tunnlar och motorleder med kommande behov? Och finns det egentligen någon som har en övergripande koll på helheten… ?

Stockholm on the Move är en utställning som både utmanar och tar ett helhetsgrepp om Stockholmsregionens möjligheter och utmaningar när det gäller infrastruktur, stadsbyggnad och samhällsplanering.

Stockholm on the Move lyfter blicken och tittar på hela skalan – från det stora samhälleliga perspektivet till hur det påverkar den enskilda människan. Vilket samhälle bygger vi för nästa generationer? Vad blir konsekvenserna? Och hur delaktiga är vi som påverkas av dessa?

Stockholm on the Move är en unik plattform för diskussion, där skilda perspektiv kan samlas, korsas och stimulera varandra. Där nya idéer och visioner om framtiden möts. En stor visuell utställning med seminarier, debatter och workshops. Genom arkitektur, design, stadsplanering, film, konst och ljud ges besökarna möjlighet att både uppleva och reagera!

Med andra ord; en händelse och plats där besökarna är en del av utställningen, och där delaktigheten är en möjlighet att påverka lösningarna för framtidens storstad

Stockholm on the Move är ett initiativ av Färgfabriken och KTH i samarbete med Trafikverket, SL, Stockholms stadsbyggnadskontor, Trafikkontoret, Länsstyrelsen, Stockholms hamnar, Handelskammaren, Stockholm konst, BRIO, Sveriges Arkitekter, Samfundet St Erik, Södertälje kommun, Nacka kommun,
Stockholm Environmental Institute, Naturskyddsföreningen, Sweco och Veidekke.

Färgfabriken är en utställningsplats och ett laboratorium för konst, arkitektur och samhällsutveckling som vill utmana, engagera och skapa nya möten. Här kan du se utställningar, delta i samtal och workshops och lyssna på föreläsningar.

För mer information om Stockholm on the Move, besök gärna: www.fargfabriken.se/sv/projekt/stockholm-on-the-move

Eller kontakta oss på Färgfabriken som arbetar med projektet:
Karin Englund, projektledare: karin@fargfabriken.se
Emilia Rosenqvist, press/kordinator: emilia@fargfabriken.se

Pressbilder hittar du på vår hemsida:
www.fargfabriken.se/sv/press-media/bilder/aktuella-projekt

Om Kulturdirekt
Kulturdirekt samlar Stockholms fria kulturliv på webben och i Kulturhuset vid Sergels torg. Som medlemsförening är vårt primära syfte är att underlätta mötet mellan Stockholms läns kulturarrangörer och kulturkonsumenter. Vi är det fria kulturlivets demokratiska plattform där alla medlemmar, på lika villkor, ska ha möjlighet att exponeras i ett relevant och kvalitativt forum.