Folksam

Färgindustrin väljer att svartmåla testmetoden

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 14:27 CEST

I ett antal mediakommentarer samt i ett pressmeddelande från Sveriges färgfabrikanters förening (SVEFF) framgår att färgindustrin inte uppskattar resultatet av Folksams nyligen presenterade hållbarhetstest av utomhusfärger. ”Jag kan förstå att undersökningen inte är någon rolig läsning för färgindustrin. Men deras slutsats, nämligen att det dåliga testresultatet är testmetodens fel och inte har något att göra med de testade färgerna, bidrar knappast till att färre svenska trähusfasader kommer att mögla i framtiden”, säger Folksams miljöchef Jan Snaar.

Den undersökning IVF Industriforskning och utveckling AB har genomfört på Folksams uppdrag ska ses som ett jämförande färgtest utfört vid en viss klimatbelastning. Såväl för Folksam som IVF har det varit mycket angeläget att redovisa använda metoder och erhållna resultat så öppet och tydligt som möjligt.

Engwall o Claesson och Nordsjö är två olika linoljefärger
Stefan Hjort, teknisk doktor och projektledare för Folksams färgtest, vill på två punkter direkt bemöta den kritik mot testet som framförts av Olof Holmér, vd i SVEFF.
I SVEFFs pressmeddelande från den 4 maj heter det: ”Ett tydligt exempel på det undermåliga upplägget för detta test är att Engwall & Claesson Lasol Linoljefärg möglar minst samtidigt som Nordsjö Linoljefärg för utomhusbruk möglar väldigt mycket, dessa två produkter är
nämligen identiska.”

- Fakta är att det rör sig om två olika färgprodukter. Det har vi kunnat slå fast med hjälp av de så kallade ”batchnumren” som står i botten på färgburkarna vi använt i testet. De aktuella färgerna är tillverkade olika år och innehåller dessutom olika biocider, vilket betyder att de mögelgifter som ingår i respektive färg skiljer sig åt. Produkterna är alltså inte identiska, vilket ju också tydligt framgår av testutfallet, konstaterar Stefan Hjort.

Vidare påstås i pressmeddelandet från SVEFF: ”Folksams test stämmer inte överens med internationellt standardiserade metoder för tester för utomhusfärg”

- Den teststandard som har följts är en Europeisk standard för testning av målning på trä utomhus, ”Coating materials and coating systems for exterior wood – Part 3: Natural weathering test (EN 927-3)”. Närhelst vi funnit skäl att frångå standarden har vi noggrant påpekat detta, understryker Stefan Hjort. Som ett exempel kan nämnas att vi valt att använda granpanel istället för furupanel, eftersom granpaneler är klart vanligast i Sverige. Den aktuella provningsmetoden används för övrigt inom färgindustrin också.

- Dessutom finns det ett betydande antal färger som ändå klarat sig förhållandevis bra i testet. Mot bakgrund av hela testresultatet måste dessa färger ses som acceptabla. Nu hoppas vi på en konstruktiv dialog med färgindustrin och andra inblandade parter i arbetet med att ta fram nya funktionsdugliga och miljövänliga färger. Det är väl ändå detta som är huvudsaken, avslutar Stefan Hjort och Jan Snaar.

För ytterligare information, kontakta:
Stefan Hjort, projektledare IVF, tel 031-706 60 45, mobil 070-780 60 45
Jan Snaar, miljöchef Folksam, tel 08-772 65 63, mobil 0708-31 69 63

Presschef: Lars Åkerkvist, tel 08-772 60 77, mobil 0708-31 60 07