Europaparlamentet

Färm (S) och Schmidt (FP): Vi agerar för bättre uppföljning av EU:s bistånd till Turkiet

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 09:30 CET

Sveriges Radio hävdar i ett radioprogram flera problem med EU:s stöd till Turkiet för anpassning till EU-medlemskap, bland annat har det svårt att nå fram till landets minoriteter och ansökningsprocessen är för komplicerad.

I ett brev till Olli Rehn, kommissionär för utvidgning, frågar Europaparlamentarikerna Olle Schmidt (FP) och Göran Färm (S), vilka åtaganden kommissionen avser att ta, för att försäkra att det ekonomiska biståndet också når Turkiets minoriteter. Vad gör kommissionen för att underlätta ansökningsprocessen för frivilligorganisationerna?

-  Det är mycket viktigt att vi tar de här uppgifterna på allvar, inte minst den information som framkommit om att regioner som domineras av minoritetsbefolkningar erhåller mindre EU-stöd än andra regioner, säger Göran Färm (S) gruppledare för de europeiska socialdemokraterna i Europaparlamentets budgetutskott.

- Turkiet ska välkomnas som EU-medlem, men först när de uppfyller unionens krav på demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi. För att detta ska bli verklighet behöver EU ställa hårda krav på Turkiet men samtidigt stötta landet, och bistånd är en del i ett sådant stöd. Att biståndet når de som det är ämnat för, bör vara en självklarhet. Uppföljning och kontroll av EU:s stöd till Turkiet är centralt, säger Olle Schmidt (FP), ersättare i Europaparlamentets budgetkontrollutskott.

- Vi har nu därför i ett brev bett kommissionen att förklara vilka åtgärder de tänker vidta för att se till att pengarna når även Turkiets minoriteter, och bett dem redovisa vart pengarna tar vägen, per region och per stad och organisation, avslutar Göran Färm (S).

Se brevet till kommissionär Olli Rehn bifogat.


Göran Färm, Europaparlamentariker (S)
Gruppledare i budgetutskottet för S & D-gruppen.
mobil: 0706-650 902

Emilie Apell, politiskt sakkunnig, socialdemokraterna
mobil: +32 473 94 23 31

Olle Schmidt, Europaparlamentariker (FP)
Folkpartiets gruppledare i Europaparlamentet
mobil: 070- 534 10 64

Camilla Hansson, pressansvarig Olle Schmidt
mobil: 073- 753 27 52