TeamEngine AB

Färre än var tredje styrelsemedlem tycker att styrelsens sammansättning är optimal

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 13:53 CEST

Nya StyrelsePanelen visar:

 – fler kvinnor och invandrare, annan branschbakgrund och yngre personer efterfrågas
I en färsk undersökning kallad StyrelsePanelen, genomförd av TeamEngine framgår att styrelsemedlemmar önskar en annan sammansättning på deltagarna i de styrelser de är verksamma i. De eftersöker i väsentlig grad fler kvinnor, fler yngre personer, fler invandrare och fler personer med en annan branschbakgrund. I undersökningen, där 563 styrelseledamöter i svenska bolag deltagit, svarar inte ens en tredjedel att de tycker att den nuvarande sammansättningen av styrelsen är optimal.

Endast 31,4 procent av de 563 styrelseledamöter som deltagit i undersökningen StyrelsePanelen uppger att de är nöjda med sammansättningen av personer som arbetar i de styrelser de själva är medlemmar i.

Undersökningen visar att närmare var fjärde styrelsemedlem, 23 procent, önskar fler kvinnor i styrelsen och att 20 procent gärna vill få in fler yngre personer. 27 procent önskar sig medlemmar med en annan branschbakgrund och 15 procent önskar sig personer med en mer mångkulturell bakgrund. 14 procent har dessutom uppgett att de önskar sig fler medlemmar som inte är kompis med VD eller ägare.

-  Fler kvinnor i svenska styrelser är en omdebatterad fråga och undersökningen visar tydligt att behovet är stort och efterfrågat. Det är närmast en självklarhet när man bygger upp en styrelse att man tittar på mångfald av både kunskap och bakgrund bland medlemmarna. Mångfald ger styrelsen den dynamik som krävs för att fatta lyckade och lönsamma beslut, säger Mats Gröndahl, VD för TeamEngine Collaboration Software AB, företaget bakom undersökningen StyrelsePanelen.

-  Resultatet visar tydligt att svenska styrelser är för uniforma, att medlemmarna önskar sig en mer varierande sammansättning på flera olika plan. Detta är ett budskap som bolagsstämman och företagens ägare – som ansvarar för styrelsernas sammansättning – måste ta till sig.

Inte tillräckligt ”högt i tak” i svenska styrelser

Endast 7 av 10 styrelsemedlemmar upplever att det är tillräckligt högt i tak i styrelsen. Var fjärde, 26 procent, uppger att de endast ”Ibland” kan kritisera och ifrågasätta.

Brist på information och tid i svenska styrelser

Undersökningen visar dessutom att var femte styrelsemedlem uppger att de ”Ibland” får tillräcklig information kring bolaget och dess omvärld i sitt arbete som styrelsemedlem. Tre av fyra, 76 procent, uppger att de får den information de behöver kring bolaget, dess omvärld och framtida hot och möjligheter. 1,6 procent svarar ”Nej”, de får inte tillräcklig information.

11 procent uppger att de ”Ibland” får tillräcklig information kring de större investeringsbesluten som ska fattas. 87 procent svarar att de alltid får tillräckligt med information inför beslut. 1,2 procent svarar ”Nej”.

Undersökningen visar även att var tredje styrelsemedlem, 34 procent, ibland upplever brist på tid under styrelsemöten för att diskutera alla frågor som finns på dagordningen. 4 procent svarar att de inte finns tillräcklig tid för att diskutera alla frågor som finns på dagordningen. 61 procent uppger att det alltid finns tillräckligt med tid under mötena.

-  En majoritet av styrelseledamöterna anser att de får tillräcklig information och tid för att bedriva ett adekvat styrelsearbete. Men att var femte styrelsemedlem anser att de inte alltid får den information de behöver, och att var tredje ledamot pekar på tidsbrist under mötena, är tillräckligt allvarligt för att föranleda åtgärder. Styrelsens arbete är oerhört viktigt för företagens lönsamhet och tillväxt, och man kan inte ha sådana brister i arbetet, avslutar Mats Gröndahl.

Om Styrelsepanelen

StyrelsePanelen genomfördes i juni 2013. Antalet respondenter var 563 stycken styrelseledamöter. StyrelsePanelen är en återkommande undersökning där styrelsemedlemmar i svenska företag och organisationer ger sin syn på styrelsearbete i allmänhet samt ett antal dagsaktuella frågor kring styrelsearbete. Undersökningen genomförs av samarbetsverktyget TeamEngine och görs med hjälp av ett webbaserat verktyg.

För mer information vänligen kontakta

Mats Gröndahl, VD TeamEngine

Tel: 070-55 444 33

Email: mats.grondahl@synergica.com  

Nyttiga länkar:

Om TeamEngine

Om TeamEngine Styrelseplats

Pressbilder på Mats Gröndahl för nedladdning

Om TeamEngine

TeamEngine, utvecklad av Synergica AB, en molnbaserad tjänst för professionellt samarbete riktad till företag och organisationer i både privat och offentlig sektor. TeamEngine hjälper användarna att snabbt, enkelt och säkert samla all information och dokumentation för effektivare samarbete, oavsett vart de befinner sig i världen. Tjänsten effektiviserar bl. a styrelsearbete, kundsamarbeten och intranät. Bakom

TeamEngine står bolaget Synergica AB som bildades 1996. Idag använder ett 100-tal företag och organisationer med tiotusentals användare sig av TeamEngine. Bland kunderna återfinns bland annat SBAB Bank, HSB, Landshypotek, Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna, StyrelseAkademien, Swedavia, Lärarförbundet och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.


TeamEngine, utvecklad av Synergica AB, är en molnbaserad tjänst för professionellt samarbete riktad till företag och organisationer i både privat och offentlig sektor. TeamEngine hjälper användarna att snabbt, enkelt och säkert samla all information och dokumentation för effektivare samarbete, oavsett vart de befinner sig i världen. Tjänsten effektiviserar bl a styrelsearbete, kundsamarbeten och intranät.

Bakom TeamEngine står bolaget Synergica AB som bildades 1996. Idag använder ett 100-tal företag och organisationer med tiotusentals användare sig av TeamEngine. Bland kunderna återfinns bland annat PwC, SBAB Bank, HSB, Landshypotek, Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna, StyrelseAkademien, Swedavia, Lärarförbundet och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Läs mer på: www.teamengine.com

TeamEngine - Professional cloud collaboration.