Vägverket

Färre antal trafikdödade under årets första månader

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 16:53 CEST

Under de fyra första månaderna i år har, enligt preliminära uppgifter inkomna till Vägverket, 113 personer omkommit i vägtrafiken vilket är ca 20 färre än under motsvarande tidsperiod i fjol och ca 40 färre än genomsnittet för de senaste 5 åren. I början av 1990-talet uppgick antal trafikdödade till ca 200 under de första fyra månaderna.

- Det är positivt att antalet omkomna minskar trots dyster påskhelg då minst 12 personer omkom. Nu stundar flera långhelger, skolavslutningar och kommande semestertrafik som tyvärr innebär ökad risk för svåra olyckor. Om alla håller hastighetsgränserna, är bältade och kör nyktra skulle antalet trafikdödade vara färre, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Gotlands-, Hallands- och Gävleborgs län har de fyra första månaderna varit förskonade från dödsolyckor medan Jönköpings län tyvärr haft en dyster utveckling med 17 dödade jämfört med 3 samma tidsperiod i fjol.

I år har hittills 6 mopedister och 7 motorcyklister omkommit, vilket är förhållandevis många vid denna tid på året.

På det statliga vägnätet har 81 person omkommit vilket är ca 30 färre än i fjol. Antalet dödade på det kommunala vägnätet har dock ökat från 20 till 27 och på det enskilda vägnätet har 5 personer omkommit mot 3 i fjol.

- De satsningar på att bygga mötesfria vägar genom att separera trafiken med mitträcken har varit positiva och utbyggnaden kommer att fortsätta. I år kommer 250 km väg att byggas med mitträcken vilket innebär att vi vid årets slut har ca 1250 km av sådana vägar, avslutar Ingemar Skogö.

- För att nå etappmålet 2007 med 270 dödade i trafiken måste vi alla hjälpas åt i trafiksäkerhetsarbetet, avslutar Ingemar Skogö.

Antal omkomna under den senaste 12 månadersperioden beräknas uppgå till ca 505.

Ytterligare information ämnas av
Trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall, Vägverket, Borlänge, tel 0243 – 758 10.