Köpings kommun

Färre behöver ekonomisk hjälp -socialbidragen minskar

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 14:32 CET

Socialbidragen i Köpings kommun visar en glädjande minskande trend sedan i våras. Antalet bidragsbehövande hushåll har minskat från nästan 500 i mars till ca 367 i oktober. Tuffa nämndbeslut och en personalförstärkning bidrar till minskningen, 140 000 kronor mindre utbetalt i månaden jämfört med samma tid förra året.

- Det är svårt att direkt säga vad minskningen beror på men jämfört med ett år tillbaka har socialbidraget minskat med 140 000 kronor per månad, säger Anna-Klara Sjölund, sektionschef på socialtjänsten.

Högre krav
Efter socialnämndens beslut i våras ställs högre krav för att få socialbidrag och socialbidragsnormen har sänkts. Målsättningen med den då beslutade personalförstärkningen har också varit att kunna erbjuda ett långsiktigt bättre stöd till bidragssökande.
- Vi har fått en möjlighet att arbeta mer med dem som behöver försörjningsstöd och försöka hitta andra försörjningsmöjligheter än socialbidrag och här är tillgången på arbete mycket viktigt, menar Anna-Klara Sjölund.

Personalförstärkning
De två projektanställda socialsekreterarna har arbetat med 82 ärenden och i 34 fall har personerna gått vidare till praktik, arbete eller annan försörjning. Socialnämnden ska idag ta ställning till en eventuell förlängning av projektanställningarna till mars nästa år.
- Vi i nämnden har tagit det tidigare skenande underskottet på socialbidraget på stort allvar men personalen har också gjort ett bra arbete för att få till den här positiva utvecklingen, säger Roger Eklund, socialnämndens ordförande.