SIS, Swedish Standards Institute

Färre belastningsskador vid maskiner

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 10:33 CEST

Belastningsbesvären i arbetslivet är en dominerande orsak till smärta eller värk i muskler och leder. För många människor innebär det långa sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Nu finns en ny standardserie tillgänglig hos SIS, Swedish Standards Institute som fokuserar på människans fysiska förmåga i samband med arbete vid maskiner.

Den nya standardserien är ett viktigt tillskott till de ergonomistandarder som hjälper till att uppfylla maskindirektivets anvisningar.

– För att skapa en säker arbetsmiljö krävs samordning mellan människa, arbetsuppgifter och maskinens konstruktion. Det är därför viktigt att påverka både arbetets tekniska och organisatoriska utformning utifrån människans behov och förutsättningar, säger Louise Herrmann som varit projektledare för det svenska arbetet.

Enligt arbetsmiljöverket uppkommer de flesta belastningsskador i samband med påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser, tung manuell hantering, såsom tunga lyft, bärande, skjuta- dra-arbete, men även vid ensidigt upprepat arbete.

Den framtagna standardserien SS-EN 1005 behandlar dessa riskkällor och består i dagsläget av fyra delar där den första beskriver grundläggande definitioner på området och den andra är inriktad på manuell hantering. Den tredje delen ger rekommenderade kraftgränser vid maskinanvänding, medan arbetsställningar och rörelser utvärderas i den fjärde delen.

Karin Hedén, ordförande i i den svenska kommittén ”Belastningsergonomi” berättar om del 2 som publiceras på svenska nu i oktober.

– Denna standard omfattar manuell hantering av både maskiner och maskindelar, men också de föremål som bearbetas av maskinen. Standarden vänder sig främst till maskintillverkare och ska se till att tunga lyft helst undviks redan på kontruktionsstadiet. Tunga lyft är ett ständigt problem och det är därför viktigt att tekniska hjälpmedel tillhandahålls och eventuella risker identifieras.

Följande standarder ingår i serien och del 2 och 3 finns även på svenska:
Maskinsäkerhet - Människans fysiska förmåga - Del 1: Terminologi och definitioner (SS-EN 1005-1)
Maskinsäkerhet - Människans fysiska förmåga - Del 2: Manuell hantering av maskiner och maskindelar (SS-EN 1005-2)
Maskinsäkerhet - Människans fysiska förmåga - Del 3: Rekommenderade kraftgränser vid maskinanvänding (SS-EN 1005-3)
Maskinsäkerhet - Människans fysiska förmåga - Del 4: Utvärdering av arbetsställningar och rörelser i relation till maskiner (SS-EN 1005-4)

För ytterligare information:
Louise Herrmann, projektledare SIS, 08-555 520 42, louise.herrmann@sis.se
Victoria Jonsson, pressansvarig SIS, tfn: 08-555 520 97, victoria.jonsson@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare.
SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsätter årligen cirka MSEK 200 och har 155 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

SIS, Swedish Standards Institute
Postadress: 118 80 STOCKHOLM
Besöksadress: Sankt Paulsgatan 6, Stockholm
Organisationsnr: 8024100151
Telefon: 08-555 520 00 Telefax: 08-555 520 01 E-post: info@sis.se