Sigtuna kommun

Färre byggrätter i Herresta By

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 14:44 CET

Ett stort behov av nya bostäder, större framtida underlag för förskole- och skolverksamhet och möjlighet till en god lösning av vatten- och avloppsfrågor var viktiga utgångspunkter när kommunstyrelsen våren 2009 igångsatte planarbetet för 50 nya bostäder i Herresta norr om Märsta. Efter samrådet om byggnationer av bostäder i Herresta har nu kommunledningen kraftigt minskat antalet byggrätter från 50 till 8 i utställningen av detaljplanen.

Under samrådet har grannarna till den planerade bebyggelsen riktat kritik mot omfattningen av nybyggnationen. Vidare har det visat sig att det inom vissa delar av området finns geotekniska problem och att det finns utmaningar i det faktum att kulturmiljön i Hovadalgången berörs. Kommunledningen har lyssnat till synpunkterna under samrådet och kommer till utställningen av detaljplanen kraftigt minska antalet byggrätter från 50 till åtta fristående villor.

 

- Vi i kommunledningen har lyssnat på de boendes synpunkter och går dem tillmötes genom att  kraftigt minska utbyggnaden av Herresta By. Det är ytterligare ett bevis på att samrådet med allmänheten när kommunen planerar är viktig och att dialogen ofta leder framåt, säger kommunalrådet Anders Johansson (S).

 

Allt sedan slutet av 1950-talet har det funnits tankar om att bygga nya bostäder i anslutning till Herresta By. Våren 2009 skickades ett program för ny bostadsbebyggelse ut på remiss med ambitionen att bygga 50 villor och 20 lägenheter i små flerfamiljhus. Bostäder som skulle placeras på åkermarken runt Herresta By.

Förslaget har fått kritik, främst från boende i området. Kritiken har bland annat handlat om att man har ansett att det skulle bli för många hus och att byggandet inte skulle passa in i kulturlandskapet i Odensala – Hovadalgången.  Nu föreslås istället de nya husen placeras i de ”luckor” som finns i den nuvarande bebyggelsen.

 

- Arbetet med att bygga fler bostäder på landsbygden fortsätter. Särskilt glädjande är att vi nu kan erbjuda åtta tomter till den kommunala tomt- och småhuskön som gör det möjligt att bygga sitt eget hus, avslutar kommunalrådet Anders Johansson (S).

 

För mer information, kontakta:

Anders Johansson (S) kommunalråd, tfn 073-633 87 85

Sofia af Geijerstam, presskontakt Sigtuna kommun, tfn 073-661 35 59