Vägverket

Färre döda i trafiken första halvåret i Region Norr

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 15:31 CEST

Vägverkets statistik för första halvåret 2003 visar på 234 omkomna i Sverige. Under senaste 12 månadersperioden har 496 omkommit vilket är den lägsta siffran sedan svenska bilismens barndom 1950. Från 1 juli 2001 till juni 2002 var motsvarande siffra 591 omkomna.

I Region Norr första halvåret 2003 omkom 20 personer (år 2002 omkom 28 personer). Åtta färre än året innan. För första halvåret 2003 visar statistiken att fem dödsolyckor har inträffat i Norrbottens län och 14 dödsolyckor i Västerbottens län januari - juni

i Västerbottens län omkom 15 personer 2003
år 2002: 15 personer
2001: 5
2000: 6
1999: 6
1998: 7

Av de som omkom i Västerbotten år 2003 var:
9 st bilförare
2 st bilpassagerare
3 st cyklister
1 st fotgängare

- i Norrbottens län omkom 5 personer 2003
år 2002: 13 personer
2001: 18
2000: 9
1999: 10
1998: 9

Av de som omkom i Norrbotten år 2003 var:
4 st bilförare
1 st motorcyklist

Snittet
Jämfört med snittsiffran åren1998-2002 (12 omkomna i snitt) så har olyckstalet för första halvåret 2003 i Norrbotten minskat kraftigt till fem omkomna. Däremot har antalet dödade personer i Västerbotten ökat till 15 jämfört med genomsnittet (8 pers).

Alkohol
- De djupstudier vi utfört sedan 1997 till 2002 visar att de flesta omkommer i mötesolyckor, singelolyckor och olyckor med oskyddade trafikanter. Dessa trafikantgrupper svara för drygt 70 procent av dödsolyckorna i Regionen. 30-40 procent har inte använt bilbältet. Omkring 20 procent av förarna har varit alkohol- eller drogpåverkade. Här handlar det om att förarna haft en medelpromillehalt mellan 1,5 till 1,75 promille, säger vägdirektör Anna-Stina Nordmark-Nilsson, Region Norr.

Svårt skadade
Vid singelolyckorna (1998-2002) har 44-52 procent av förarna varit alkoholpåverkade. I genomsnitt under perioden 1998-2002 blev 59 personer per år i Norrbotten svårt skadade i trafiken och 62 personer i Västerbotten. För Norrbotten har antalet svårt skadade minskat jämfört med perioden 1998-2002 och för Västerbotten visar det at antalet svårt skadade ökat jämfört med snittet, främst är det singelolyckorna som ökat.

Åtgärder
Några exempel på trafiksäkerhets- och förbättringsåtgärder som sker i Regionen just nu är satsningen på mitträcken E4 N Rosvik - Ersnäs, E4 Nordmaling - Håknäs, E4 Kåge - Byske, E12 Norrfors - Brattby.

Utöver det genomförs åtgärder på sidoområden längs E10 sträckan Morjärv -Mölnviken, gång- och cykelvägar byggs i Ågärdan -Vittjärv, Antnäs -Alvik, Vindeln, och Sörmjöle. Nya genomfarter byggs i Jokkmokk, Öjebyn och Gällivare.

Kontaktpersoner Vägverket Region Norr:
Vägdirektör Anna-Stina Nordmark-Nilsson, mobilnr 070-52 65 000, eller Clas-Göran Stoltz, trafikavdelningen tfn 0920-24 38 01.