Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Färre döda och minskad klimatpåverkan!

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 09:33 CEST

I slutet av 2009 fick en stor andel av det statliga vägnätet sänkt hastighetsgräns från 90 till 80 km/tim. Huvudorsaken var att dessa vägar saknade mitträcke, hade dåliga sidoområden samt att ändrade hastigheter bör innebära minskade utsläpp av koldioxid. NTF har i Stockholms län genomfört hastighetsmätningar på två av dessa vägar, RV 57 i Järna/Mölnbo och LV 276 i Roslagen, söder om Norrtälje.

– Enligt våra mätningar har hastigheten, totalt sett, minskat med 3 km/tim på dessa vägar från det att hastighetsgränsen var 90 km/tim till att den nu är 80 km/tim. Klart bäst utveckling ser vi på RV 57, där medelhastigheten har minskat med 5 km/tim, medan motsvarande minskning på LV 276 är endast 2 km/tim samtidigt som två av tre bilister på denna väg kör fortare än gällande 80 km/tim. Detta innebär också ett minskat utsläpp av koldioxid, säger Lotta Frejd Malmqvist, projektledare på NTF i Stockholms län.

Sänkningen av medelhastigheten på de två uppmätta vägarna i Stockholms län är enligt NTF ett steg i rätt riktning och det minskar teoretiskt antalet dödade med cirka 15 procent och antalet svårt skadade med 10 procent. Men att 66 % av fordonsförarna på LV 276 i norra Roslagen och 48 % fordonsförarna på RV 57 överskrider den nya hastighetsgränsen 80 km/tim, trots att vägstandarden inte tillåter högre hastigheter, är förstås inte bra.

– Tyvärr har vi genom mätningarna kunnat konstatera att regelefterlevnaden blir sämre vid den nya lägre hastighetsgränsen, vilket gäller i synnerhet på väg 276 söder om Norrtälje. Att två av tre bilister kör över hastighetsgränsen på denna olycksdrabbade väg är mycket oroväckande, vilket vi på NTF vill uppmärksamma lokala medier och lokala politiker på, säger Lotta Frejd Malmqvist.

Också miljön vinner på sänkta hastigheter
Förutom färre dödade och svårt skadade, står också miljön som vinnare med de nya hastighetsgränserna.

– På de vägsträckor där NTF och Naturskyddsföreningen i Stockholms län mätt trafiken har snitthastigheten sjunkit med tre km/h. Det betyder att utsläppen på båda dessa vägar har sjunkit med 1,1 - 3,8 procent säger, Mårten Wallberg på Naturskyddsföreningen i Stockholm län.

Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp ökar vid hastigheter över 70 km/tim. Vilket innebär att vid en höjning av hastigheten från 70 km/tim till 110 km/tim blir utsläppen per km drygt 40 procent högre.

PDF med Miljöfakta om utsläppen på LV 276 och RV 57 (107 KB)
http://www.ntf.se/Stockholm/pdf/Väg%2057%20samt%20276.pdf


För mer information, kontakta:

Lotta Frejd Malmqvist
lotta.frejd.malmqvist@ntf.se
08- 705 5945 070/ 623 73 23

Mårten Wallberg
marten.wallberg@naturskyddsforeningen.se
08- 644 52 70 0733/ 746 714

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Stockholms län jobbar med en mängd olika regionala miljöfrågor. Inom länet finns 27 kretsar med sammanlagt 44 000 medlemmar. Vi  jobbar med allt från lokala planfrågor till att arrangera utflykter.