Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Färre dödade men fler svårt skadade i vägtrafiken förra året

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2003 10:00 CET

Antalet dödade i vägtrafiken minskade med 20 personer år 2002
jämfört med året innan. Däremot ökade antalet svårt skadade med
ca 530 personer. Det framgår av ny statistik från SIKA.
Under år 2002 rapporterades 560 personer omkomna i vägtrafikolyckor, en
minskning med ca 20 personer jämfört med året innan. Utvecklingen av antalet
rapporterade trafikdöda visar en sjunkande trend mellan 1989 och 1998. Under
1999 och 2000 steg antalet dödade igen, för att åter minska något under 2001 och
2002.
Antalet personer som rapporterades svårt skadade i vägtrafikolyckor under år
2002 var 4 592, en ökning med 13 procent jämfört med år 2001 och med 15
procent jämfört med genomsnittet för åren 1997–2001. Ökningen är relativt stor
och svår att förklara. Man kan inte utesluta att statistikens nivåer har påverkats av
de förändringar som gjorts i förhållanden kring rapporteringen av statistiken.
I förhållande till antalet bilar i trafik var antalet personer som rapporteras
omkomna 13 per 100 000 bilar. Talen halverades mellan 1980 och 1995, men har
därefter legat på samma nivå. Antalet som rapporteras omkomna i relation till
folkmängden visar ungefär samma utveckling.
Under år 2002 rapporterade polisen 3 910 vägtrafikolyckor med dödlig utgång
eller svår personskada. Det är åtta procent fler än år 2001. Av dessa inträffade
nästan 46 procent inom tättbebyggt område.
Uppgifterna är hämtade från rapporten Vägtrafikolyckor 2002, som SCB utarbetat
på uppdrag av SIKA. Rapporten finns tillgänglig på SIKA:s webbplats.
Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Mats
Sonefors, 08-506 206 72, mats.sonefors@sika-institute.se, www.sika-institute.se
Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Jonas Jonsson, 019-506 940 65,
jonas.jonsson@scb.se, www.scb.se
Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation
publiceras.