Landstinget i Jönköpings län

Färre dödsfall på länets sjukhus 2005

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 09:43 CET

Landstinget i Jönköpings län är först i Sverige med att använda dödsfall som kvalitetsmått. Redan några månader efter projektets start visar färska siffror att de undvikbara dödsfallen på länets sjukhus minskat.Välkommen till presskonferensen under mikrosystemfestival 1–2 mars 2006!Tid: Kl 12, onsdag 1 mars 2006

Plats: Qulturum, Hus B5, parken norr om Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Presskonferensen sker i Göran Henriks kontor – fråga i receptionen till höger i entrén, troligen möter någon i entrén.

Medverkande:
Sir Brian Jarman från England, mannen bakom den nya metod som används för att mäta mortalitet vid sjukhus.
Utvecklingsdirektör Göran Henriks

Vid presskonferensen presenteras resultat från det landstingsövergripande projektet för att minska dödligheten på länets sjukhus som startade i höstas och vilka faktorer som bidrar.


Antalet dödsfall (mortalitet) är ett av flera mått som idag börjat användas för att visa på resultat hos ett sjukhus.

170 deltagare från hela världen
På onsdag och torsdag den 1–2 mars 2006 arrangerar Landstinget i Jönköpings län en internationell konferens i Qulturum-huset i Jönköping, med 170 deltagare från Sverige, övriga Europa och USA.

Konferensen handlar om kvalitet, arbetssätt och organisation i det vardagliga patientnära arbetet.

Internt i sjukvården och i forskningen kallas detta kliniska mikrosystem – det vill säga patienten, läkaren, sjuksköterskan och det IT-stöd som behövs för behandlingen.

Vid konferensen föreläser bland andra Sir Brian Jarman från England, mannen bakom den nya metod som används för att mäta mortalitet vid sjukhus. Antalet dödsfall (mortalitet) är ett av flera mått som idag börjat användas för att visa på resultat hos ett sjukhus.Stort intresse för systemmått
Intresset för den här typen av systemmått som används inom Landstinget har väckt allt större intresse runt om i Sverige och hos Socialstyrelsen. (Se till exempel artikel i senaste Dagens samhälle).

Inom Landstinget finns ett tiotal systemmått som bland annat används i jämförelsen med övriga tolv hälso- och sjukvårdsorganisationer i det internationella utvecklingsarbetet Uppnå perfektion/Bästa möjliga.Gäster från Europa och USA
Vid konferensen deltar både europeiska och amerikanska företrädare för forskningen om kliniska mikrosystem.

Från Dartmouth Medical School norr om Boston, USA, ett av USA:s förnämsta universitet, kommer professorerna Paul Batalden och Gene Nelson samt Marjorie Godfrey. De har alla tre bidragit till att arbetet med kvalitetsfrågor och arbetssätt lyfts fram under senare år (och som bland annat resulterat i att en hel del av detta finns med i Socialstyrelsens nya föreskrift om kvalitet och patientsäkerhet som kom i höstas).


Mer information
Göran Henriks, utvecklingsdirektör, 070-622 45 15

Harriet Linden, informationsdirektör, 036-32 40 40, 070-538 97 53
Vänliga hälsningar

Lisbeth Lejon
Informationsavdelningen
Landstinget i Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping
lisbeth.lejon@lj.se
036-32 40 46
www.lj.se