Vägverket

Färre dödsolyckor i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 14:51 CEST

I Norrbotten bröts en positiv trend

Det målmedvetna arbetet för att minska trafikdöden i Västerbotten har förhoppningsvis börjat sätta sina spår. Detta sett till första halvårets siffror i år, över antalet döda och skadade i trafiken, och som Vägverket Region Norr nu sammanställt. Antalet döda har nämligen fortsatt att minska. Det gäller även antalet svårt och lindrigt skadade.
-Jag gläds åt utvecklingen i Västerbotten, men än är vi inte nere i nollvisionens mål och som jag hoppas inte skall vara en utopi, säger Åke Lindmark, stf.vägdirektör, Region Norr.

När det gäller Norrbotten har en liten växling skett, där antalet döda sett till år 2003 ökat. Däremot fortsätter antalet svårt och lindrigt skadade att minska. -Vi fortsätter att agera för att få positivare siffror i olycksstatistiken. Vi arbetar bland annat med ökad bältesanvändning, större respekt för hastighetsgränser och är tydliga beträffande alkohol- och droganvändning i trafiken. I det senare fallet är alla siffror ännu inte analyserade. Men av vad som hittills preliminärt framkommit har ingen alkohol funnits med i bilden i de olyckor som, fram till dags dato, analyserats i Västerbotten medan det i Norrbotten i dagsläget finns tre alkoholrelaterade fall. Det är ju också så att en berusad person ofta nonchalerar såväl bälte som hastighetsbegränsningar, konstaterar Åke Lindmark.