Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Färre fick rätten till arbetslöshetsersättning ifrågasatt

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 09:19 CET

Antalet arbetslösa som fick rätten till arbetslöshetsersättning ifrågasatt minskade med 17 procent under det tredje kvartalet 2006, jämfört med samma period förra året. Arbetsförmedlingarna skickade 1 750 sådana underrättelser till a-kassorna. Det framgår av en kvartalsrapport till regeringen från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).
- Minskningen av antalet ifrågasättanden under en tid med allt fler lediga jobb, liksom att frekvensen ifrågasättanden fortfarande varierar så kraftigt mellan län och arbetsförmedlingar visar på fortsatta brister i arbetsförmedlingens kontroll av ersättningsreglerna i arbetslöshetsförsäkringen, säger IAF:s generaldirektör Bo Jangenäs.

Det är fortfarande en liten del av det totala antalet ersättningstagare som blir ifrågasatta: 5,3 per tusen, vilket var en något lägre andel än samma kvartal 2005. Den vanligaste orsaken till ifrågasättandena är att arbetsförmedlingen bedömer att personen inte söker arbete på det sätt som krävs eller inte kan ta arbete alls. Det är också vanligt att personen har tackat nej till erbjudet arbete eller låtit bli att söka anvisat arbete.

Stora skillnader mellan länen finns när det gäller hur vanligt det är att arbetsförmedlingen ifrågasätter: från 2,5 per 1 000 ersättningstagare i Halland till 12 per 1 000 i Uppsala.

Olika a-kassor skiljer sig åt när det gäller hur vanligt det är med sanktionsbeslut. Akademikernas a-kassa hade lägst andel: 62 procent av ärendena, medan Fastighetsanställdas hade högst: 97 procent. IAF skriver att tänkbara orsaker kan vara att tillämpningen av reglerna varierar mellan a-kassorna eller skillnader i underlagen från arbetsförmedlingen.

Personer som inte anses kunna ta arbete alls eller inte söker arbete aktivt blir avstängda tills de uppfyller villkoren. För övriga är den vanligaste sanktionen att ersättningen sätts ned med 25 procent i 40 dagar.

Kommentarer
Generaldirektör
Bo Jangenäs
0150-48 70 31
070-508 46 53

Presskontakt
Kajsa Lundgren
0150-48 71 31
070-508 49 64