Livsmedelsverket

Färre gränskontrollstationer i Sverige

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 15:10 CEST

Tre gränsstationer stängs och en ny öppnas i samband med EU´s utvidgning med tio nya medlemsstater den 1 maj 2004. Det innebär att gränskontroll av animaliska och vissa vegetabiliska livsmedel från tredje land flyttas ut till de nya medlemsländernas gräns mot tredje land.

För Sveriges del innebär det att gränskontrollstationerna i Ystad, Karlskrona och Karlshamn stängs från och med den 1 maj 2004. Dessa stationer har enbart haft import från Polen och länderna i Baltikum som nu är nya medlemsstater i EU. Det är i dessa länder som gränskontrollen mot tredje land (land utanför EU) kommer att finnas i framtiden.

- Införsel från de nya medlemsstaterna ska hanteras som handel inom EU, vilket innebär att varor från dessa länder i första hand kontrolleras på ursprungs- anläggningen. Den lokala tillsynsmyndigheten i Sverige utför sedan stickprovskontroller hos förste mottagare vid ankomst i Sverige, säger Anna Brådenmark, enhetschef för internationell handel på Livsmedelsverket.

Ny gränskontrollstation i Norrköping
Samtidigt har EU-kommissionen godkänt en ny station i Norrköpings hamn för importkontroll av livsmedel. Denna station är godkänd från och med den 1 maj 2004.

Konsoliderade föreskrifter
Ändringarna av godkända gränskontrollstationer för kontroll av animaliska och vissa vegetabiliska livsmedel till Sverige finns i Livsmedelsverkets föreskrifter 2004:10 samt 2004:11. Dessa har konsoliderats i 2003:15 respektive 2004:3.


Ytterligare upplysningar:
Enheten för internationell handel, 018-17 57 67.