Rekryteringsmyndigheten

Färre kvinnor intresserade och fler värnpliktiga avbröt utbildningen 2005

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 09:45 CEST

För första gången på flera år minskade antalet kvinnor som ansökte om att få göra lumpen.
- Det är för tidigt att säga om det är en tillfällig nergång eller början på en negativ trend, säger statistiker Ingvar Ahlstrand på Pliktverket.

Enligt Thomas Lövgren, som arbetar på Pliktverkets planeringsstab är nedgången i antalet kvinnor som skrivs in till värn- eller civilplikt en naturlig följd av att antalet som antagningsprövar minskat.
- Men det beror också på att vi ändrat bestämmelserna om vilket lägsta värde den mönstrande får ha på till exempel muskelprovet för att kunna bli aktuell för att göra lumpen. Dessutom gör Pliktverket nu färre avsteg från befattningskraven, vilket gör att allt fler, såväl kvinnor som män, får beslutet ”ej ianspråktagen”


Intresset bland kvinnor att göra lumpen har ökat under årets första månader. Detta kan bero på att Försvarsmakten genomförde en stor informationskampanj i slutet av 2005. Men förra året ansökte nästan 400 färre tjejer om att komma och antagningspröva, som det heter när kvinnor frivilligt mönstrar.

Pliktverkets årliga statistik visar också att andelen värnpliktiga män som i förtid avbröt sin utbildning ökade med drygt en procentenhet från 11, 4 procent 2004 till 12,6 procent under 2005.

Läs mer i senaste numret av Resurs – en tidning från Pliktverket eller på www.pliktverket.se/resurs. Ytterligare statistik hittar du på Pliktverkets webbplats under www.pliktverket.se/statistik.

För mer information:
Ingvar Ahlstrand, telefon: 054-14 65 51
Thomas Lövgren, telefon: 054- 14 65 19
Ulrika Häggroth, pressansvarig: 0771-24 40 00 eller 070-601 88 83Ulrika Häggroth
Pressansvarig
054-14 66 63

070-601 8883


Postadress:
Pliktverket
Karolinen
651 80 Karlstad

Besöksadress:
Våxnäsgatan 10


Telefon:
0771-24 40 00


Telefax:
054-14 65 09


E-post:
exp@pliktverket.se


Webbplats:
www.pliktverket.se