Nulink - Linköpings näringslivsbolag

Färre nya företag till följd av stark arbetsmarknad

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 14:34 CET

Nyföretagandet minskar i Linköping, om än marginellt. Det visar Nyföretagarbarometern 2016 från Nyföretagarcentrum.
– Det kan vara en effekt av vår starka arbetsmarknad, säger Linköpings borgmästare Helena Balthammar.

Hon är även ordförande i Nulinks styrelse och understryker att nyföretagandet är viktigt för Linköpings utveckling. Så viktigt att kommunen beslutat öka stödet till Nyföretagarcentrum, som erbjuder rådgivning till blivande företagare. Stödet ska bland annat användas för att stärka basen av rådgivare.

– Det finns ett stort intresse för att starta företag i Linköping, men också ett starkt näringsliv med stora behov av kompetens, säger Helena Balthammar.

Antalet nystartade företag alla verksamhetsformer minskade från 835 till 823. Hela nedgången låg på enskild verksamhet medan nystartade aktiebolag ökade från 624 till 625. AB är den form som flest heltidsföretagare väljer. Men i statistiken blir det ändå tre procent färre nya företag räknat per tusen invånare i en snabbt växande kommun. Det gör att Linköping tappar 16 placeringar i rankningen, från 81 till 97 av landets 290 kommuner.

Mot detta ska ställas att det finns behov av personal i snart sagt varje bransch i Linköping, som har bland den lägsta arbetslösheten i landet, 6,2 procent att jämföra med riksgenomsnittet på 7,7 procent.

Att både arbetslöshet och nyföretagande minskar, indikerar att färre startar eget företag för att skapa en försörjning. Däremot ökar intresset för att bli företagare bland dem som redan har en anställning. Nyföretagarcentrum i Linköping slog rekord i antalet rådgivningstillfällen under 2016.

– Vi ser tydligt att fler av dem som funderar på att starta företag har en anställning. För dem är det en möjlighet att förverkliga egna idéer, säger Erik Åqvist, VD för Nyföretagarcentrum i Linköping.

I ett Linköping med stark arbetsmarknad är det långsiktiga intresset av att starta företag viktigare än utfallet ett enskilt år.

____________________________________________________________________________________
Nulink- Linköpings näringslivsbolag
Storgatan 58, Telefon 013-33 66 00, E-post info@nulink.se, www.nulink.se

Linköping - En kommun som växer
Linköping har snabbt vuxit till landets femte största kommun med över150 000 invånare. Tillsammans med Norrköping utgör vi centrum i en av landets viktigaste tillväxtregioner. I Linköping finns över 10 000 registrerade företag och tillsammans med Linköpings Universitet, där 27 600 studenter återfinns skapas unika förutsättningar för att bo och leva men framför allt för att driva företag.
www.nulink.se