Naturvetarna

Färre olyckor bland äldre – med fler dietister i kommunerna

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2014 16:14 CET

Samtidigt som antalet dietisttjänster i kommunerna minskar ökar antalet fallolyckor bland äldre. Enligt Socialstyrelsen är en förebyggande aktivitet för att minska antalet fallolyckor vägledning om nutrition. Naturvetarna menar att lösningen är lika enkel som genial, kommuner behöver anställa fler dietister för att minska såväl onödigt lidande som kommunens kostnader i längden.

Igår kunde man i ett pressmeddelande från Socialstyrelsen läsa om att antalet fallolyckor bland äldre i landets kommuner ökat. Under den senaste veckan har man också kunnat ta del av uppgifter från Dietisterna Riksförbund (DRF), en professionsförening hos Naturvetarna, om att tre av fyra äldre riskerar svält då många kommuner saknar dietistkompetens.

– Det är skrämmande att människor ska löpa risk att svälta i Sverige år 2014 och det är oroväckande att antalet fallolyckor ökar. Inte minst när båda problemen går att förebygga med kompetens inom nutritionsfrågor. Det borde räcka med att ta del av denna dystra sanning för att kommuner ska agera och anställa fler dietister, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna.

En av de förebyggande aktiviteter som Socialstyrelsen nämner för att uppnå målet att minska antalet fallolyckor bland äldre till år 2020 är vägledning om nutrition, där dietistkompetens är oumbärlig.

 – Att dietister skulle kunna göra en stor skillnad för äldre vad gäller risken för svält är uppenbar men dietister kan alltså även bidra i det preventiva arbetet för att minska antalet fallolyckor. En väl sammansatt kost är viktig i ett förebyggande arbete, inte minst om man är medicinerad. På flera fronter kan därför kommundietisters kompetens användas till att förebygga ohälsa hos äldre, säger Kristofer Jervinge.

Fallolyckor kostar det svenska samhället 22 miljarder kronor per år, enligt beräkningar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, varar en stor del belastar kommunerna. Att göra kortsiktiga kostnadsbesparingar genom att dra ner på antalet dietisttjänster i kommunerna är irrationellt. Istället vore det mer rationellt att anställa fler dietister. 

Hur stora kostnadsbesparingar kommunerna kan skapa genom att använda sig av dietister, begränsas endast av hur väl kommunen tillvaratar kompetensen, som också kan komma till nytta inom bland annat förskola, skola och upphandlingsfrågor.

Naturvetarnas uppmaning till kommuner runt om i landet är därför att anställa fler dietister. Fler dietister i kommunerna kommer att bespara många äldre onödigt lidande och också minska kommunernas kostnader i längden. 


Naturvetarna är Saco-förbundet för professionella inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Förbundet är expert på naturvetares branscher, forsknings- och arbetsvillkor. 32 000 naturvetare har hittills valt att samlas i förbundet, oavsett position på arbetsmarknaden.