Vägverket

Färre omkom i mötesolyckor första halvåret fler dödade motorcyklister och mopedister

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 10:00 CEST

En sammanställning från Vägverket av antalet vägtrafikdödade första halvåret 2004 visar att antalet omkomna barn och fotgängare minskat.
Däremot ökade antalet dödade motorcyklister och mopedister och är nu nästan lika högt som för hela fjolåret. Totalt omkom preliminärt 214 personer i trafiken första halvåret jämfört med 223 första halvåret 2003.

Redovisningen för årets första sex månader visar inte på någon större förändring från samma period i fjol.
Den ökade andelen dödade personer på tvåhjuliga motorfordon (MC och mopeder) är dock oroande. Samtidigt minskar antalet omkomna i mötesolyckor . Antalet dödade barn under 15 år och fotgängare har också minskat.

Utbyggnaden av mötesfria vägar och kommunernas insatser på att skapa säkrare gator ger positiva effekter, bland annat på mötesolyckor och olyckor med oskyddade trafikanter. Vägverket rapporterade för tre veckor sedan att av dödade personbilsförare under 25 år som omkom i singelolyckor under 2003 var tre av fyra alkoholpåverkade .Trenden mot allt flera alkoholrelaterade dödsolyckor visar vikten av insatser för att motverka rattfylleriet i trafiken.


Kontaktpersoner: Lars Nilsson, tf GD , Vägverket ,Borlänge 070 325 58
Thomas Lekander, statistiker, Vägverket, Borlänge 0243 759 84