Västra Götalandsregionen

Färre patienter väntar

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 15:48 CET

Södra Älsborgs Sjukhus (SÄS) nyvalda styrelse samlades idag för första gången under ledning av dess nye ordförande Peter Rosholm. Bland annat godkände styrelsen förslaget till årsredovisning, vilken för sjunde året i rad visade ett positivt resultat med ett överskott på 0,5 mkr.

Även ur verksamhetssynpunkt var 2006 ett framgångsrikt år. Sjukhuset fullgjorde sitt uppdrag med råge samtidigt som tillgängligheten i stort förbättrats och antalet väntande patienter blivit färre generellt sett. Det finns dock områden, bland annat urologi, där tillgängligheten ännu inte når upp till vårdgarantins krav.

Sjukhusdirektören Ingela Tuvegran och chefläkaren Christer Wettervik fick också tillfälle att informera styrelsen om SÄS och de styrmodeller som tillämpas, samt om aktuella medicinska utvecklingsfrågor.

Kontaktperson: Styrelseordförande Peter Rosholm, tfn 070- 326 13 06
Sjukusdirektör Ingela Tuvegran, tfn 070-588 99 68 Ekonom Malin Ung, tfn 033-616 47 95 (om vårdgarantin)