Initial

Färre sjuka barn med ”Uppdrag Rena Händer”

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 08:30 CET

– En stor del av sjukfrånvaron på våra arbetsplatser kan härledas till föräldrar som blivit smittade av de bakterier som florerar på deras barns förskola eller skola. Att förhindra bakteriesmitta på förskolor och skolor är därför en av de effektivaste åtgärder man kan vidta för att hålla människor friska. Målet med projektet ”Uppdrag Rena Händer” är att påverka barns attityd till hygien, så att de själva kan ta ett större ansvar för att förhindra att de blir sjuka eller smittar andra barn, säger Peter Sandén, produktansvarig på Initial.

 Lär sig om hygien under lek

I spelet ”Uppdrag Rena Händer” tas barnen med på en rolig interaktiv resa med fina bilder, illustrationer och musik. Under resan får barnen steg för steg se vilka konsekvenserna kan bli om man inte är ren om händerna, till exempel när man äter eller i andra relevanta vardagssituationer på förskolan eller i skolan. Spelet riktar sig främst till barn under 12 år och kommer att läggas ut på webbplatsen www.uppdragrenahander.se. Därmed kan alla föräldrar ta hjälp av spelet för att lära sina barn hur viktigt det är med god hygien.

– Det är omöjligt för förskolans personal att hålla koll på när alla barn går på toaletten. Det är därför det är så viktigt att barnen själva tar ansvar. Genom det här spelet kan förskollärare, barnskötare och föräldrar på ett mer annorlunda och roligare sätt få barnen att förstå hur viktigt det är att hålla händerna rena, säger Peter Sandén.

 85 procent av all smitta sker via händerna

”Uppdrag Rena Händer” fokuserar särskilt på handhygien, eftersom merparten av all smittspridning sker via händerna. Undersökningar visar att så mycket som 85 procent av all bakteriesmitta sker via händerna. Peter Sandén är övertygad om att bakteriesjukdomarna bland barn kan reduceras rejält genom att man förklarar för dem varför det är så viktigt att tvätta händerna och inte stoppa saker i munnen – och detta är till gagn både för barnen själva och för samhället i stort.

– Om ett bakteriebärande barn stoppar en legobit i munnen och ett annat, friskt barn stoppar samma legobit i munnen strax därefter är det näst intill säkert att det kommer att bli smittat.

 Bygger toaletter i Afrika

Som en del av sin satsning på att förbättra de hygieniska förhållandena för barn har Initial inlett ett samarbete med Rädda Barnens internationella organisation i syfte att ge barnen i världen en bättre framtid. Genom samarbetet med Rädda Barnen bidrar Initial bland annat med att bygga skoltoaletter i Afrika.

Andreas Tengelin, Sverigechef på Initial, säger: - Som experter på hygienlösningar vet vi vilken enorm betydelse goda hygienvanor har för att förebygga sjukdomsspridning. Därför är det naturligt för oss att engagera oss i projekt inte bara i Sverige, men även utomlands genom vårt internationella kontaktnät. I alltför många utvecklingsländer är hygienstandarden på toaletter inte i fråga om minskad sjukfrånvaro, utan en direkt överlevnadsfråga.

För mer information, kontakta:

Craige Allen, marknadsansvarig för Initial i Sverige.

E-post: craige.allen@rentokil-initial.com

Tel: 08-410 47 314 

Om Rentokil Initial

Rentokil Initial är en världsledande serviceleverantör inom textil, hygien och skadedjurskontroll och bedriver verksamhet mer än 50 länder i Europa, Nordamerika, Asien samt Afrika. Företaget har cirka 68 000 anställda och är börsnoterat på London Stock Exchange.

Rentokil Initial i Sverige opererar under varumärkena Rentokil och Initial. Mer information finns på www.initial.se och www.rentokil.se.