Riksförsäkringsverket

Färre sjukskrivna men fler förtidspensionärer

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 10:28 CEST

Antalet pågående sjukfall är i år totalt 30 000-40 000 färre än förra året. Även de längsta sjukfallen har nu börjat minska. Samtidigt ökar antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension/sjukbidrag). Den utvecklingen är oroande men inte oväntad, eftersom de många långa sjukfallen gör att fler personer får rätt till sjuk- och aktivitetsersättning. För att återföra fler personer till ett aktivt arbetsliv krävs att möjligheterna till nytt arbete och nya arbetsuppgifter förbättras.

Under juni 2004 betalades sjukpenning ut till 284 700 personer, vilket är drygt 31 000 färre än under juni 2003. Den 1 juli 2003 infördes den tredje sjuklöneveckan som är en del av förklaringen.

Tabell med de senaste siffrorna:
http://www.rfv.se/press/pm/2004/docs2004/pm26_04/tabellbilaga.pdf

Ohälsotalet. Ohälsotalet som är mått på de samlade utbetalningarna för sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning samt rehabiliteringsersättning stannade på 42,9 dagar för 12-månadersperioden till och med juni. Det är fortfarande mycket högt men innebär samtidigt en minskning sedan motsvarande tid förra året.

Färre långtidsjukskrivna. I slutet av mars 2004 hade 125 200 personer varit sjukskrivna längre tid än ett år. Det är 3 250 färre än månaden innan och 10 300 färre än ett år tidigare.

Fler med sjukersättning/aktivitetsersättning. I juli var antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare förtidspension/sjukbidrag) 526 700 personer, vilket är 34 000 fler än samma månad förra året. Antalet nya förtidspensionärer ökar kraftigt. Under 2003 handlade det om nästan 60 000 personer. Under perioden juli 2003 till och med juli 2004 har 74 700 personer blivit förtidspensionerade.

Aktiv rehabilitering. Fler personer har nu också rehabiliteringsersättning. Den går till personer som aktivt deltar i rehabilitering, till exempel hos sin arbetsgivare. Totalt fick 19 200 personer rehabiliteringspenning under juni 2004, vilket är 3 400 fler än juni 2003.

Försäkringskostnaderna redovisas 30 juli. Kostnaden för sjukförsäkringen kommer att redovisas i samband med den prognos som RFV lämnar den 30 juli.


Sakkunniga:
Rolf Lundgren
08-786 95 45
070-553 17 37

Bertil Thorslund
08-786 98 10
073-022 20 95


Presskontakt:
08-786 98 88
Carina Larsson 08-786 95 73, 0708-786 430

Webbplatser:
www.rfv.se www.forsakringskassan.se