Femklövern i Skåne

Färre stroker räddar liv

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 09:39 CEST

Ungefär tre procent av befolkningen drabbas av förmaksflimmer. Den största risken med förmaksflimmer är risken för stroke som kan uppskattas till mellan fyra och ­tio procent per år beroende på hur många riskfaktorer som föreligger för den enskilde patienten. Faktorer som högt blodtryck, diabetes, kärlsjukdomar och hjärtsvikt kan innebära att hjärtflimmer leder till stroke. Ungefär en tredjedel av hjärtflimmerpatienter behandlas idag med aspirin, vilket forskning på senare tid visat har en dålig effekt och därför bör undvikas. Närsjukvårdsberedningen föreslår nu att Region Skåne inför ett pilotprojekt med en annan typ av läkemedel, en antikoagulant.­

– När en människa drabbas av stroke vänder det upp och ner på hela tillvaron, inte bara för den drabbade utan även för nära och kära. Detta är ett bra pilotprojekt som vi nu sjösätter för att minska antalet stroker och förbättra livskvaliteten för flera hundra skåningar, säger Gilbert Tribo (FP), ordförande i Närsjukvårdsberedningen.

Pilotprojektet finansieras av Region Skåne och Läkemedelsindustriföreningen (LIF) tillsammans och beräknas kosta 2,5 miljoner kronor fördelat på 2013 och 2014. För Region Skånes del innebär det 625 000 kronor vardera åren. Den ökade läkemedelskostnaden förväntas bli 80 miljoner kronor, 8000 kronor per patient, vilket ska jämföras med att kostnaden för att behandla en strokepatient i dag är 741 000 kronor.
Kan man i förlängningen förhindra att 200-­300 patienter får stroke genom att i stället behandlas preventivt innebär det minskade kostnader på minst 150 miljoner kronor.

I dagarna presenterade Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) en rapport där man slår fast att fler patienter borde få tillgång till antikoagulant läkemedel för att minska antalet stroker.

­– Det är bra att flera aktörer uppmärksammar denna fråga. En omläggning av behandlingsmetoderna innebär att många skåningar kommer att utsättas för mindre risker och få avsevärt bättre livskvalitet, säger Anders Åkesson (MP), vice ordförande i Hälso-­ och sjukvårdsnämnden.

Mer information och kommentarer:
Gilbert Tribo (FP)
Regionråd och ordförande i Närsjukvårdsberedningen
Tel: 0768-87 03 07 

Anders Åkesson (MP)
Regionråd och vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tel: 0705-17 32 86

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne