Stockholms Läns Landsting

Färre vårdplatser för alkoholmissbrukare när alkoholskadorna ökar (fp)

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 11:29 CET

Hälso- och sjukvårdsutskottet i Stockholms läns landsting beslutade igår om strukturförändringar inom Beroendecentrum Stockholm. Förvaltningen föreslog att det totala antalet slutenvårdsplatser förblir oförändrat inom Beroendecentrum Stockholm men att det blir fler narkomanvårdsplatser på bekostnad av alkoholistvården som får ett färre antal vårdplatser. Beslutet är mycket olyckligt då alkoholkonsumtionen i Stockholms län fortsätter att öka, säger Birgitta Rydberg, landstingsråd i opposition (fp) och gruppledare.

-Beslutet innebär också att all alkoholsjukvård som Beroendecentrum bedriver på Huddinge sjukhus försvinner. Trots att behoven är stora även söder om Hornstull ska alla vårdplatser koncentreras till S:t Göran. Folkpartiet vill behålla alkoholsjukvård på Huddinge sjukhus, säger Birgitta Rydberg.
-Invånarna i Stockholms län har mer riskabla alkoholvanor än befolkningen i övriga delar av landet. Det är framför allt unga och män som dricker allt mer, allt oftare. Män dricker 17% mer och kvinnor 34% mer än övriga riket. I genomsnitt dricker Stockholmaren 12 liter per år jämfört med genomsnittssvensken som dricker 9,9 liter per år, konstaterar Rydberg.

-Som en följd av utvecklingen ökar alkoholskadorna i Stockholms län, antalet personer som har leverskador och skador i bukspottkörteln har ökat. Att i detta läge dra ned på den slutna alkoholsjukvården är inte bra, fortsätter Rydberg.

-Tyvärr är utvecklingen sådan att det också behövs fler vårdplatser inom narkomansjukvården då narkotikatillgången har ökat men det är olämpligt att det sker genom att minska vårdplatserna inom alkoholsjukvården , avslutar Rydberg.

För mer information:
Hedvig Andersson, landstingsrådssekreterare
070-737 41 72