Oxford Research AB

Färre varsel och fortsatt jämn nivå av jobbskapande

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 11:13 CEST

Oxford Research har sammanställt statistik från Eurofounds European Restructuring Monitor (ERM)*, en databas som följer sysselsättningseffekter av omstruktureringar i EU28-länderna och Norge. Sammanställningen visar att det under det tredje kvartalet 2016 skapades ca 590 jobb samtidigt som ca 240 personer varslades.

Siffrorna visar på en halvering av antalet varsel relativt föregående period och en bibehållen nivå av jobbskapande. Neddragningstrenden inom tillverkningsindustrin har avstannat under det tredje kvartalet, med enbart varsel på IMI CCI Critical Engineering samtidigt som Volvo Cars under kvartalet har annonserat nyanställningar. Notera att Ericssons bekräftelse av varsel av 3000 anställda inte har inkluderats i statistiken då uppgifterna bekräftades i oktober och därmed faller under årets fjärde kvartal. Liksom föregående period är nyanställningarna förhållandevis få under årets tredje kvartal, till skillnad från slutet av 2015 då över 3000 nya jobb skapades.

Oxford Research är nationellt ansvarig för rapportering till ERM i Sverige och Finland, och följer medierapporteringen av större omstruktureringar kontinuerligt. För mer information kontakta August Olsson, ansvarig för sysselsättningsstatistik på Oxford Research, +46 (0) 727 32 89 73, august.olsson@oxfordresearch.se.

*Om ERM: European Restructuring Monitor (ERM) är ett unikt EU-omfattande dataset över större omstruktureringar som drivs av Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions). Det övervakar aviserade sysselsättningseffekterna av omstruktureringen inom EU28-länder och Norge. Datasetet bygger på rapporter i media. Alla rapporter om omstruktureringar som överstiger 100 skapade eller varslade jobb, eller omstruktureringar som påverkar mer än 10 % av personalen i företag med fler än 250 anställda, inkluderas i datasetet. Eftersom ERM baseras på medierapportering är statistiken inte representativ utan bör betraktas som indikativ för utvecklingen på arbetsmarknaden. För aktuell statistik, tidigare kvartalsrapporter samt mer detaljer om insamling av uppgifter till ERM, se ERM:s webbplats.

Oxford Research är ett skandinaviskt konsultföretag med kontor i Stockholm, Köpenhamn, Bryssel och Kristiansand som arbetar både mot den nordiska och mot den europeiska marknaden. Vi är specialister inom samhällspolitiska analyser, utvärderingar och strategier med fokus på två breda områden:

• Regional utveckling och näringslivsutveckling

• Välfärd (utbildning, arbetsmarknad, omsorg och hälsa)

 Vi arbetar tvärvetenskapligt och kombinerar tre kompetenser: akademisk kunskap och metod, strategisk förståelse samt förmåga att kommunicera på ett effektivt och tydligt sätt. Våra kunder finns både inom den offentliga och den privata sektorn på lokal, regional, nationell, nordisk och europeisk nivå. Oxford Research är en del av Oxford Group och European Network for Social and Economic Research (ENSR).