ManpowerGroup

Färsk europeisk jobbundersökning visar: Rädsla för bistrare tider - men svenskarna är mindre oroliga än andra

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 08:49 CEST

Hälften av européerna är oroliga för att bli arbetslösa inom ett år och 43 procent oroar sig för att de inte ska ha råd att pensionera sig när de når pensionsåldern. Men svenskarna är, trots återkommande larm om utflyttning av jobb, inte oroliga i samma utsträckning som exempelvis britter, tyskar och italienare. Svenskarna är betydligt mindre oroliga både för att bli arbetslösa, för pensionen, för att jobben ska flytta utomlands och vi är mindre benägna att fortsätta jobba efter att ha uppnått pensionsåldern. Det visar EMEA Work Trends Survey, en ny undersökning bland 12 000 personer i 15 länder kring arbete nu och i framtiden. I Sverige har 1 034 personer besvarat enkäten på manpower.se.

På frågan vad som kännetecknar en bra arbetsgivare hamnar trygghet och stabilitet i topp på européernas önskelista, följt av konkurrenskraftig lön och förmåner samt möjlighet till flexibilitet i arbetet. De svenska resultaten ser delvis annorlunda ut:
- 51 procent av svenskarna tycker att en bra arbetsgivare stärker medarbetarna i deras dagliga arbete.
- 51 procent tycker att en bra arbetsgivare erbjuder flexibilitet och uppmuntrar till balans mellan arbete och fritid.
- 43 procent tycker att en bra arbetsgivare erbjuder karriärmöjligheter.
Svenskar under 35 år är mer intresserade av karriärmöjligheter medan de mellan 35 och 44 år i större utsträckning uppskattar möjlighet till balans mellan arbete och fritid.

- Vi kan notera en ökning av antalet kandidater, framförallt avseende specialisttjänster. Det i kombination med en kraftigt ökad efterfrågan på våra tjänster bevisar att både företag och arbetstagare behöver mer flexibilitet i arbetslivet, säger Lars Forseth, vd för Manpower Sverige.

39 procent av de svenskar som besvarade enkäten, vilket gjordes på manpower.se, är rädda för att bli arbetslösa inom ett år. Motsvarande siffra för övriga Europa är hela 49 procent. Mest oroliga är de svenskar som studerar och de som arbetar i företag med färre än 200 anställda.

Svenskarna är mindre benägna än andra att arbeta efter pensionsåldern - hela 70 procent av européerna kan tänka sig att arbeta längre i livet om de får möjlighet att jobba flexibelt, medan motsvarande siffra för Sverige är endast 38 procent. Över hälften av respondenterna i övriga Europa kan tänka sig längre arbetsvecka om de fick möjlighet att förlägga timmarna flexibelt, men det kan endast 27 procent av svenskarna. Var fjärde svensk kan istället tänka sig löneavdrag för att arbeta kortare vecka.

För svenskarna har det mycket liten betydelse huruvida företaget är välkänt, agerar etiskt, har ett socialt engagemang, arbetar för mångfald eller om man som medarbetare har tillgång till en mentor, medan övriga européer fäster betydligt större vikt vid detta.

Ungefär var tredje svensk kvinna, men bara var tionde man, oroar sig för att föräldraskap ska inverka negativt på deras karriär, medan motsvarande siffra för övriga Europa totalt sett är 21 procent.


Ladda ned rapporten i sin helhet (engelsk version) på www.manpower.se under Press.

För ytterligare information kontakta: Hans Makander, informationschef, tel. 070-377 45 43.
Fakta om undersökningen

Undersökningen EMEA Work Trends Survey ingår i projektet ”What makes a great employer” och har genomförts av Manpowers i samarbete med det internationella undersökningsinstitutet MORI i London. Undersökningen har genomförts i 15 länder (Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Israel, Italien, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tyskland, Turkiet samt Österrike) under juni-augusti 2005. (EMEA står för Europe, Middle East and Africa och är en region inom Manpower)

Undersökningen är kvantitativ och 12 229 respondenter har besvarat enkäten, varav 1 034 i Sverige. Merparten av de svenska respondenterna bor i någon av de tre storstadsregionerna, är mellan 25 och 54 år. Fördelningen mellan kvinnor och män är i stort sett jämn (48 procent kvinnor och 52 procent män). Datainsamlingen har gjorts via en enkät (pop-up-länk) på de medverkande ländernas Manpower-sajter. I Sverige har undersökningen följaktligen genomförts på manpower.se.

Fakta om Manpower
Manpower arbetar med människor som får företag att växa och företag som får människor att växa. Manpower är ett ledande bemannings- och Human Resourceföretag med verksamhet i 68 länder. I Norden har vi specialiserat oss på rekrytering, personaluthyrning, HRM-konsulting samt in- och outsourcing av affärsstödjande servicefunktioner. Manpowergruppen i Norden omsatte 7.339 MSEK år 2004. Manpower Sverige finns i ett 40-tal städer och har 9.500 anställda.