Olof Palmes Internationella Center

Färsk opinionsundersökning bland Palestinas kvinnor: Diskriminerade och med lågt förtroende för landets ledare

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 14:27 CET

En kraftig majoritet av palestinska kvinnor (nästan 80 procent) vill ha en lagstiftning som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män. Många upplever att kvinnor diskrimineras i det palestinska samhället. Det visar en unik opinionsundersökning som Olof Palmes Internationella Center har genomfört bland palestinska kvinnor.

- Vi vill stödja Palestinas kvinnor. Palestina diskuteras ofta och länge av världens beslutsfattare, som ofta är män. Sällan får vi höra vad Palestinas kvinnor tycker om politik och samhälle. Därför har Palmecentret genomfört denna opinionsundersökning, säger Jens Orback, Palmecentrets generalsekreterare.

Palestinska kvinnor visar ett stort intresse för politik, ändå är de ignorerade och osynliga i palestinskt politiskt liv.

- Palestinas kvinnor är starka och avgörande för framtiden. Vi stödjer föreningar i Palestina som organiserar kvinnor, till exempel kvinnokooperativ som möjliggör för kvinnor att utbilda sig och ha en egen ekonomisk försörjning. Det rubbar ojämställda strukturer och öppnar upp för en palestinsk demokrati byggd underifrån, fortsätter Orback.

Undersökningen ingår i ett dialogprojekt som pågår i Palestina. Flera palestinska gräsrotsorganisationer utbildar nu tusentals palestinier i fredliga konfliktlösningar och dialogmetoder. Satsningen stöds av Palmecentret. Palmecentret kommer även att föra fram projektets resultat till politiska representanter inom de palestinska beslutsstrukturerna.

I bifogat dokument presenteras en sammanfattning av opinionsundersökningens resultat. Resultatet presenteras även fredag 11 december kl. 10-12 i Riksdagen (Ledamotshuset, Mynttorget 2, Lokal L4-17) på seminariet Ett splittrat Palestina – en enad framtid? Medverkar gör organisationer från civila samhället i Palestina (bland annat Civil Independent Volunteer Initiative Towards Achieving Sustainabiliy, Gaza, Palestinian National Association for Youth, Gaza, och Al Mourtaqa Foundation, East Jerusalem.) Varmt välkommen!

* * *

Kontakt
Laila Naraghi
Pressekreterare
070- 66 00 515
laila.naraghi@palmecenter.se

* * *

Om Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret)
Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 26 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 370 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se