YouGov Sweden AB

Färsk undersökning från YouGov Opinion om den svenska väljaren

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 13:14 CET

YouGov Opinion släpper undersökningen Väljaren 2.0 – vem är hon?

En färsk undersökning från YouGov Opinion illustrerar hur svenskarna bildar sin uppfattning om de politiska partierna och vad de grundar sitt val av parti på. Resultaten visar att den svenske väljaren är mer trogen till vänster och att svenskarna ärver sin ideologiska tillhörighet i stor utsträckning. Hälften av alla socialdemokrater har aldrig bytt parti medan motsvarande siffra för Moderaterna är 20 procent.

– Socialdemokrater är de trognaste väljarna i Sverige tätt följt av Vänsterpartiets 45 procent, säger Stina Morian, analyschef på YouGov Opinion.

YouGovs undersökning visar även att den moderate väljaren påverkas i högre grad av sina föräldrar än den socialdemokratiske väljaren. I de fall båda föräldrarna uppges ha röstat på moderaterna så röstar 68 procent på samma parti. Motsvarande siffra för socialdemokraterna är 36 procent.

– Traditionellt har man antagit att ärftligheten är större hos socialdemokrater än hos andra partier, men undersökningen visar att det inte är så längre. Oerhört starka moderata fästen, som Vellinge, Danderyd och Nacka har behållit sin styrka medan socialdemokratiska fästen som Sundsvall, Sundbyberg och Göteborg blir allt mindre S-dominerade, säger Stina Morian på YouGov Opinion.

Ytterligare ett spännande resultat är att väljaren tycker att partiers åsikter är viktigare än vem som leder partiet. 51 procent anser det vara viktigt att partiets ideologi överensstämmer med deras egen. Handlingskraftighet och förmåga att driva igenom sin politik hamnade lägre ner och var avgörande för enbart 31 procent.

– Detta är ett intressant resultat med tanke på vilken kritik Mona Sahlin fått efter valrörelsen. Enligt undersökningen spelar partiledarrollen mindre roll än vad partiet står för och Sahlins insats bör då inte ha spelat den avgörande rollen som den har tillskrivits, avslutar Stina Morian.

 

Kontakt och mer information:

Stina Morian, analyschef YouGov Opinion

0709 95 70 06, stina.morian@yougov.com

www.yougov.se

YouGov – What the world thinks

YouGov Sweden AB är det ledande internetbaserade undersökningsföretaget i Norden. Vi arbetar heltäckande inom opinion, marknad och strategi. YouGov kombinerar modern teknik med god analysförmåga och engagemang.

Namnet YouGov är bildat av engelska orden ”YOU”, du, och "GOVern”, regerar/styr. Detta för att företagets grundare, Nadhim Zahawi och Stephan Shakespeare, inte bara ville bedriva politik för att påverka utan få folket att påverka politiken.