Eco By Sweden AB - LED & Ecodesign

Fafner är en strålkastare / floodlight med hög ljusstyrka

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2018 17:51 CEST

Fafner PRO LED-strålkastare för höga installationshöjder med perfekt ljusmönster

Fafner är en strålkastare av floodlight-typ för större projekt och områdesbelysning

Fafner, döpt efter draken i Eddan, är en strålkastarbelysning i LED som finns i två olika versioner där endast komponenterna skiljer sig åt. I övrigt är det samma design och prestandan skiljer sig inte märkvärt åt. PRO-modellen har dyrare dioder och det skiljer sig något i komponentval. I praktiken är standardmodellen inte sämre utan har något lägre värden såsom färgåtergivningen och ljusstyrkan som i vilket fall som helst ligger på höga värden. PRO-modellen är till för speciella områden där det är av vikt att det blir perfekt belysning. 

Se även bifogat produktblad, Fafner, finns även att beställa på svenska efter förfrågan.

Eco By Sweden - Från glödtråd till leddiod... 

Eco By Sweden för en hållbar utveckling är ett företag som verkar för en hållbar utveckling. Vi saluför och partiellt utvecklar ekodesignprodukter för den Europeiska marknaden. När vi säger att vi verkar för en hållbar utveckling har vi både det sociala, ekonomiska och ekologiska som grundstenar. Energieffektivitet är ett av våra ledord och nollvisionen om ett hållbart samhälle där vi inte lämnar några ekologiska avtryck i naturen är vår vision. Vi har börjat med solcellsdrivna gatuarmaturer som varken kräver el eller sladdar och är helt självförsörjande. Samtidigt planterar vi träd i Afrika och försöker minimera vårt eget ekologiska avtryck i bästa möjliga mån. VI tar även hand om gamla lampor som många inte vet vad de ska göra utav. 

2018 © Eco by Sweden

Bifogade filer

PDF-dokument