Fagerhults belysning

Fagerhult bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 13:07 CET

· Positiv resultatutveckling under andra halvåret
· Nettoomsättning 2 162 (1 759) Mkr
· Resultat efter finansnetto, före nedläggningskostnader 105,2 (108,1) Mkr
· Nedläggningskostnader tagna med 22,5 Mkr
· Resultat efter skatt 58,2 (75,6) Mkr
· Resultat per aktie 4,60 (6,03) kronor
· Orderingång 2 221 (1 784) Mkr
· Utdelning föreslås med 3,75 (3,50) kronor per aktie

Kommentar av koncernchef Per Borgvall:
· Försäljningstillväxten fortsatt stark, 23 %
· Internationella närvaron stärkt genom fortsatt expansion i Kina och nya säljbolag
· Förvärv av franskt säljbolag inom butiksbelysning
· Beslut om nedläggning av fabrik i Örnsköldsvik under 2007


Fagerhultgruppen med cirka 1 600 anställda är Nordens största och en av Europas ledande belysningskoncerner. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem för publika miljöer samt erbjuder sortiment för inredningsbelysning. Koncernen har säljbolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Holland, Frankrike, Tyskland, Estland, Ryssland och Kina. Tillverkande enheter finns i Habo, Örnsköldsvik, Varberg, Falkenberg, Borås och Åhus i Sverige, Manchester i England och i Suzhou i Kina. Gruppen, där Fagerhults Belysning, Ateljé Lyktan, Belid, Fagerhult Retail, LampGustaf Inredning, Elenco och Whitecroft Lighting ingår, omsätter cirka 2 100 MSEK. AB Fagerhult är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm, Mid Cap -listan.