Fagerhults belysning

Fagerhult delårsrapport januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 09:05 CEST

• Nettoomsättning 1 218 (1 041) Mkr
• Resultat efter finansnetto 71,3 (30,6) Mkr
• Resultat efter skatt 50,3 (21,4) Mkr
• Resultat per aktie 3,98 (1,69) kronor
• Orderingång 1 357 (1 100) Mkr

Kommentar av koncernchef Per Borgvall:
• Fortsatt stark tillväxt
• Resultatet efter finansnetto kraftigt förbättrat, + 133 %
• Affärsområdena för professionell- och butiksbelysning utvecklas väl
• Tre företagsförvärv under perioden i Australien, Belgien och Irland
• Efter perioden har LampGustaf Inredning AB avyttrats


Fagerhultgruppen med cirka 1 700 anställda är Nordens största och en av Europas ledande belysningskoncerner. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem för publika miljöer samt erbjuder sortiment för inredningsbelysning. Koncernen har säljbolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Irland, Holland, Frankrike, Tyskland, Estland, Polen, Ryssland, Dubai, Australien och Kina. Tillverkande enheter finns i Habo, Varberg, Falkenberg, Borås och Åhus i Sverige, Manchester i England och i Suzhou i Kina. Gruppen, där Fagerhults Belysning, Ateljé Lyktan, Belid, Fagerhult Retail, Elenco och Whitecroft Lighting ingår, omsätter cirka 2 200 MSEK. AB Fagerhult är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, Mid Cap.