Fagerhults belysning

Fagerhult delårsrapport januari - september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 11:35 CEST


• Nettoomsättning 1 228 (992) MKR
• Resultat efter finansnetto 80,6 (45,9) MKR
• Resultat efter skatt 56,4 (31,9) MKR
• Resultat per aktie 4,51 (2,57) kronor
• Orderingång 1 262 (1 032) MKR
• Förväntat helårsresultat överstigande 100 MKR efter finansnetto

Kommentar av koncernchef Per Borgvall:
- Bra orderingång och fakturering
- Tillväxt på 24 % varav organisk 11 %
- Rörelsemarginalen har förbättrats
- Tryckta i Markaryd avyttrat under tredje kvartalet vilket gav en realisationsvinst på 3,4 Mkr
- Omsättningen beräknas för helåret bli minst 1 650 Mkr med ett resultat efter finansnetto överstigande 100 MkrFagerhultgruppen med cirka 1 200 anställda, varav mer än 150 utomlands, är Nordens största och en av Europas ledande belysningskoncerner. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem för publika miljöer samt erbjuder sortiment för inredningsbelysning. Fagerhults Belysning, som är gruppens största bolag har tillverkande enheter i Habo, Örnsköldsvik, Falkenberg, Åhus och Suzhou i Kina. Utländska säljbolag finns i Norge, Danmark, Finland, Estland, Tyskland, Holland, Storbritannien och Kina. Fagerhultgruppen, där även Ateljé Lyktan, Belid, Elenco och LampGustaf ingår, omsätter drygt 1 600 MSEK och är noterad på stockholmsbörsens O-lista.