Fagersta kommun

Fagersta bryter mönstret

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2013 15:48 CEST

I en nyutkommen publikation ”Att bryta mönster”, från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), beskrivs hur sex kommuner framgångsrikt arbetat för att få ner sitt ekonomiska bistånd/försörjningsstöd. En av dessa kommuner är Fagersta.

– En tydlig och enig politisk vilja, ett helikopterperspektiv då alla verksamheter ligger under samma chef samt ett lösningsfokuserat arbetssätt med arbetslivscoacher inkopplade från start!
Det är, enligt Elisabet Iveblad Grahn, avdelningschef för Försörjning och Arbete på Socialförvaltningen i Fagersta, några av de framgångsfaktorer som gör att kommunen ligger långt ner på listan när det gäller utbetalat ekonomiskt bistånd, det vill säga försörjningsstöd.
– Ser man på faktorer som demografi och utbildning i kommunen, så borde vi ha mörkröda siffror, men det har vi alltså inte.

Socialstyrelsen har i en skrift - Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012 - presenterat ett tydligt samband mellan kommunernas socioekonomiska sammansättning och höga kostnader för ekonomiskt bistånd, andel bistånds-mottagare och bidragslängd. Sambandet är dock inte hundraprocentigt. Det finns kommuner, som trots tunga sociala indikatorer har lägre kostnader än förväntat.

Den nu utkomna  publikationen - Att bryta mönster - ska ses som ett komplement till socialstyrelsens skrift. Den innehåller en studie av sex kommuner som lyckats sänka kostnaderna (Fagersta, Haninge, Haparanda, Huddinge, Hässleholm och Klippan), deras arbetssätt och erfarenheter. Chefer och handläggare har intervjuats, men någon enskild framgångsfaktor hittas inte. Dock finns - enligt publikationen - ett antal faktorer, som tillsammans, eller var för sig, påverkar arbetet med ekonomiskt bistånd:
• Ett tydligt fokus på arbetslinjen.
• Ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen.
• Ungdomsarbetslösheten tas på största allvar.
• Ett tydligt ledarskap.

Elisabet Iveblad Grahn:
- Vi har arbetat medvetet med frågorna i många år och tycker att vi hittat ett bra sätt att jobba. När vi nu valts ut att medverka i Att bryta mönster blir det ett extra kvitto på att vi är på rätt väg. Samtidigt är vi väl medvetna om att detta en verksamhet där man aldrig kommer i mål, utan det gäller att hela tiden fortsätta att jobba vidare, framåt.

För mer information, kontakta
Elisabet Iveblad Grahn, avdelningschef Försörjning och Arbete, 0223-442 09
elisabet.iveblad@fagersta.se

Länkar till de båda publikationerna Att bryta mönster samt Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012, finns till höger, under Resurslänkar.

Anna Hötzel, pressansvarig, 0223-440 44, anna.hotzel@fagersta.se